podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vår regionchef Thomas Byström spanar på våren 2022

Publicerad 7 jan 2022
Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar för våra företagare i och med den ökade smittspridningen. Vi tar tempen på hur våren kommer att bli med regionchef Thomas Byström.
Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län, Södermanland, Västmanland och Uppsala län.

Hur tror du våren kommer att se ut för företagen i länet under 2022?

– Det beror helt på hur pandemin utvecklar sig och hur vår regering och andra länders regeringar agerar nu när smittspridningen ökar. Vi behöver lära oss om hur den ökade smittspridningen påverkar sjukvården, då det verkar som att antalet smittade inte följer samma mönster gällande allvarligt sjuka som tidigare. Branscher inom besöksnäringar som hotell, restauranger, event och upplevelser, som redan drabbats mycket hårt, har en riktigt tuff tid framför sig på grund av de senaste restriktionerna. Många verksamheter kommer att tvingas lägga ner om inte kraftfulla stödåtgärder skyndsamt når ut till företagen.

Vad är det som kommer att bli avgörande för hur det blir?

– Såväl regeringen som våra kommuner måste förstå att det fortfarande är akut kris ute bland många företag. Man måste vara både snabb och kreativ för att finna lösningar att stötta de lokala företagen nu. De små företagen med sina anställda står för en stor del av skatteintäkterna. Men de står också för en mycket viktig del av den samhällsservice som gör att vi kan leva, verka och bo runt om i vårt län. Något som kan vara lätt att ta för givet.

Hur arbetar ni på företagarna?

– Vi jobbar hela tiden för att skapa de bästa förutsättningarna för att små företag ska kunna verka och utvecklas. I länet har vi haft en stor medlemstillväxt de senaste åren vilket visar på att de insatser vi gör för våra medlemmar via praktisk hjälp, nätverk, lönsamma förmåner och framför allt vår politiska påverkan uppskattas. Vi har alltid en tät kontakt med makthavare, både på nationell, regional och lokal nivå. Jag vill speciellt lyfta fram vårt arbete på lokal nivå där alla våra lokalföreningar är en mycket viktig del i vårt arbete för att belysa alla de förutsättningar som är viktiga för företagare i varje enskild kommun. På nationell och regional nivå handlar det om att följa upp så att de stöd som finns nu når ut snabbt och att det sker utan för mycket krångel. Vi står också inför ett valår där vi på Företagarna nu är i full kraft med att förbereda oss. Vi vill lyfta fram den viktiga roll alla småföretag har för hela vårt samhälle, så att inte näringslivsfrågorna glöms bort i valrörelsen.

Vill du också bli medlem i Sveriges största företagarorganisation? 

Tillsammans kan vi påverka politiker, förhandla rabatter på allt företagare behöver, få ny kunskap och bygga Sveriges största affärsnätverk för företagare. Läs mer här!

Fler nyheter från Företagarna