headphones newspaper video-player

Företagarna Stockholms stad och Stockholm Business Region krokar arm

Efter att ha pausat det påbörjade samarbetet då coronapandemin slog till har nu Företagarna Stockholms stad tillsammans med Stockholm Business Region startat upp planeringen på att gemensamt få näringslivet i Stockholms stad att blomstra igen.
Publicerad 4 jun 2021

”Med blicken mot framtiden och en positiv tro på att näringslivet ska återhämta sig och växla upp”. Detta var avstampet i mötet mellan Företagarnas största lokalförening med närmare 3 000 medlemmar (läs företagare) och Stockholm Business Region, dvs Stockholms stads näringslivskontor.

Stockholms stad antog i maj förra året en ny näringslivspolicy med en tuff målsättning; att skapa det bästa näringslivsklimatet i Sverige innan 2025! Men hur ska man nå dit?

Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region konstaterar att småföretagare är viktiga för Stockholms näringsliv eftersom de utgör majoriteten av alla företag i Stockholm och det är där den största tillväxtpotentialen finns.

Hur får vi Stockholms näringsliv att blomstra igen?

- Jag tror att vår region har goda förutsättningar att, i ett internationellt perspektiv, komma ur den lågkonjunktur som pandemin fört med sig som en stark och konkurrenskraftig region, säger Staffan Ingvarsson.

Julika Lamberth, avdelningschef Näringsliv & Utveckling på Invest Stockholm, ett dotterbolag till Stockholm Business Region, menar att det ska vara enkelt att vara företagare i Stockholm och att man nu därför kommer att växla upp.

- Till stadens viktigare uppdrag hör att bidra till återstarten av Stockholm och dess näringsliv. Ett stöd i det arbetet är stadens offensiva näringslivspolicy. Vi riggar oss nu för att bli en mer näringslivsfrämjande organisation och göra det lättare för företag att verka, växa och etablera sig i Stockholm, säger Julika.

Trots fjolårets motvind med coronapandemin har man ändå lyckats öka kundnöjdheten och är på rätt väg med nya processer och en total översyn för hantering av näringslivsfrågorna.

Här förstärker Anita Roll, ordförande i Företagarna Stockholms stad, vikten av att alla politiker och tjänstemän/kvinnor förstår att 4 av 5 jobb startas av företag med mindre än 50 anställda och att man bidrar med skatteintäkter till staden med 14,4 miljarder kr, dvs 29 % av de totala kommunala intäkterna. Därför anser Företagarna att alla beslut man tar ska ha småföretagarperspektivet med sig för att underlätta och stötta de välfärdsskapare som arbetar hårt för att skapa fler arbetstillfällen.

Läs hela rapporten Välfärdsskaparna för Stockholms stad här: 
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2021/valfardsskaparna-2021/

Hålla i och hålla ut kräver förenkling och förbättring

Trots alla farhågor har ändå ca 80 % av företagen i Stockholm klarat sig förhållandevis väl under pandemin medan resterande 20 %, som är från de branscher som i princip varit helt eller delvis nedstängda, har en väldigt tuff resa framför sig. Så när restriktionerna är borta gäller det ändå för regeringen att hålla i och hålla ut med hjälpen till de mest drabbade. Stockholms stad fortsätter under hela 2021 med avgiftslättnader och man passar även på att se över processer för att förenkla och förbättra framöver.

Stockholm kommer troligtvis att delvis se annorlunda ut med mindre kontorsyta i city då många kommer fortsätta att arbeta hemma och handeln har ställt om till näthandel. Där måste vi fylla de tomma ytorna med liv och mötesplatser så att Stockholm blir en levande och välkomnande stad igen.

Fokus för Stockholms stad blir att locka tillbaka besökare, fylla hotell, restauranger, nöjesparker, scener, muséer och affärer med turister och inhemska besökare. Här kan näringslivet arbeta tillsammans med gemensamma kampanjer och riktade budskap.

Arbetslösheten en tuff utmaning

En annan utmaning är arbetslösheten som kommer att vara större framöver, främst i de grupper som har det tufft redan idag. Flera projekt är startade och kommer att intensifieras och där kan vi tillsammans hitta vägar att bättre matcha de behov som uppstår mellan arbetssökande och arbetsgivare. Först ut är ett projekt som Invest Stockholm tillsammans med Tillväxtverket har lanserat där man söker kvinnliga utlandsfödda entreprenörer som ska få stöd att växla upp sina verksamheter.

Läs mer om projektet och ansök (senast 14 juni) här: https://foretagsservice.stockholm/starta-eget-och-innovation/stockholm-scaleup-program/

Företagarna Stockholms stad och Invest Stockholm planerar framåt

Under hösten kommer Företagarna Stockholms stad och Invest Stockholm att arbeta tillsammans för att starta upp nätverken igen så att våra fantastiska entreprenörer tillsammans kan träffas och skapa magi. De kan även vara en aktiv länk mellan företagare och staden för att snabbare komma fram med lösningar på de framtida utmaningar som kommer i spåren av den pandemi som ställt om livet för oss alla.

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor