podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbart företagande - vägen framåt för Företagarna Nacka/Värmdö

Publicerad 1 dec 2021
Företagarna Nacka/Värmdö höll under torsdagen en av sina välbesökta företagsfrukostar och denna morgon var temat hållbarhet för företagare.
Philip Thunborg, Företagarnas hållbarhetsexpert presenterade Företagarnas nya undersökning Hållbarhet som konkurrenskraft

Hållbart företagande kan för lätt tankarna till något som är dyrt, svårt och ibland diffust. Men att området hållbarhet är prioriterat för svenska småföretag  råder ingen tvekan om.  Nästan 9 av 10 anser att det är viktigteller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete.

En tilltagande medvetenhet och ökande förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle, säger ordförande Per Lejoneke som också är initiativtagare till dagens frukosttema.   Per_Lejoneke_rund.png

Företagarnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg var på plats och presenterade Företagarnas senaste undersökning om företagens hållbarhetsarbete och trenden är tydlig: Hållbarhet är vägen för fortsatt tillväxt.  

Hållbarhetsarbetet är affärsdrivet

philip rund.png

Philip Thunborg beskriver att 90 procent av företagen tycker att hållbarhetsfrågan är viktig och att 72 procent av företagen i undersökningen tagit steget för att arbeta mot ett hållbart företagande. Det finns ett glapp och det beror enligt Philip på att företagen ofta förknippar hållbarhetsarbetet med ökade kostnader för företaget och att det tar tid för från den ordinarie verksamheten. En annan utmaning är kunskap om vad hållbarhet innebär och att göra rätt insatser i sitt företagande.

 ”Det finns trösklar men sedan den första undersökningen som Företagarna gjorde har det ändå skett en ökning med 20 procentenheter vilket är en bra utveckling”, säger Philip

Det som driver utvecklingen framåt är enligt Philip kundernas höjda krav på hållbarhet vilket innebär att hållbarhetsarbetet i företagen till stor del är affärsdrivet. Hållbarhetsarbetet stärker konkurrenskraften och det finns en förväntan från allmänheten att företag ska arbeta med frågan. Högre ställda krav från allmänheten på företagen är också den parameter som undersökningen sett störst utveckling på från 4 procent 2016 till idag 24 procent. Men företagen har också en egen önskan att ta ansvar och det handlar inte alltid bara om affärer utan om en större fråga: Att överlämna en bättre värld till nästkommande generationer och bidra till ett bättre lokalsamhälle.  

Positiva effekter

De företag som arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete  upplever i stor omfattning förbättrade kundrelationer, nöjdare medarbetare och att rekryteringen av nya medarbetare går lättare. Philip betonar den yngre generationens krav på sina arbetsgivare och beskriver hur de aktivt väljer företag som strategiskt arbetar med sina hållbarhetsfrågor. Morgondagens arbetskraft ställer krav.

”Det här är en trend som kommer bli alltmer påtaglig. Oavsett vad man tycker om Greta Thunberg så får man ändå erkänna att hon engagerat en hel generation i frågan om hållbarhet, säger Philip”.

Kan ta tid att skörda frukterna

Lönsamheten är en annan viktig aspekt för att arbeta mer hållbart och fyra av tio företag ser en ökad lönsamhet i samband med att de startat sitt hållbarhetsarbete. För många företag krävs någon form av investering för att starta upp arbetet varför det kan ta några år innan arbetet kan räknas hem. Det kan handla om att byta ut en fordonsflotta, avsätta tid för medarbetare och organisera verksamheten. Bland de som bedrivit hållbarhetsarbetet över några år,  ser stor andel ökad lönsamhet.  En majoritet av företagen ser transporter, energieffektiviseringar, avfallshantering och återanvändning som områden där de kan minska sina utsläpp och klimatpåverkan.

Har du startat ditt företags hållbarhetsarbete ännu? Testa ditt företag i Hållbarhetsportalen, här hittar du också praktisk hjälp för företag som vill påbörja, eller fortsätta, sitt hållbarhetsarbete.

 

Fler nyheter från Företagarna