podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

För ett bättre näringslivsklimat i Nynäshamn

Publicerad 2 nov 2021
Den 2 november höll Pontus Lindström från Företagarna en inspirationsföreläsning för vår nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd i Nynäshamns kommun om näringslivsutvecklingen.
Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brott mot företag.

Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat redogjorde för vad han anser att Nynäshamns kommun ska arbeta med för att skapa ett ännu bättre näringslivsklimat.

Pontus lyfte fram vikten av ett tydligt ledarskap där näringslivsfrågor prioriteras både bland politiker och bland tjänstemän, att det skapas en grogrund för en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, ett positivt bemötande i myndighetsutövningen samt att kommunen planlägger för både nya bostäder men också byggbar mark och lokaler.

Så, hur kan en kommun bidra till ett bra lokalt företagsklimat? Nedan listar vi några tips...

  • En grundläggande förutsättning är ett tydligt ledarskap, inom såväl politiken som bland tjänstemännen där näringslivsfrågor prioriteras.
  • Hitta en grund för en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet.
  • Ett positivt bemötande främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling.
  • Anpassa den kommunala upphandlingen för de mindre företagen, som i dag ofta avstår från att lämna anbud på grund av krångel och för stora kontrakt.
  • Involvera näringslivet tidigt i planeringen av den fysiska och digitala infrastrukturen.
  • Vi på Företagarna uppmanar även kommuner att inspireras av denna upphandlingspolicy,  ett viktigt initiativ för att förenkla små företags deltagande i offentliga upphandlingar. 

Småföretagen i Nynäshamn skapar jobb och finansierar välfärden!

Visste du att det finns 4 405 jobb i de små företagen i Nynäshamns kommun? Och visste du att Företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 442 miljoner kronor till Nynmäshamns skatteintäkter? I vår rapport, Välfärdsskaparna 2021 visar vi småföretagens betydelse för välfärden i Nynäshamn.

Fler nyheter från Företagarna