headphones newspaper video-player

538 miljoner skattekronor till välfärden

De små- och medelstora företagen (med mindre än 50 anställda), står för 35% av de kommunala skatteintäkterna i Ekerö kommun. Det innebär att de bidrar med 538 miljoner skattekronor till välfärden. Skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor, äldreboende, bibliotek m.m.
Publicerad 22 apr 2021
Andel av kommunala skatteintäkter per sektor i Ekerö kommun.

– Varje skattekrona i kommunen måste skapas innan den kan fördelas inom välfärden och vår rapport visar tydligt att det är de små- och medelstora företagen som står för en väldigt stor del av notan, säger Susanna Stensdotter, vice-ordförande Företagarna Ekerö.

Statistiken bygger på offentliga data från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen som sammanställts av organisationen Företagarna i rapporten Välfärdsskaparna.

– Vi företagare i Ekerö kommun vill fortsätta bidra till ett växande och välmående näringsliv i vår kommun. Då den nya näringslivsstrategin har som målsättning att ”Ekerö kommun ska bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner” vet vi hur viktigt det är att näringslivet och politiken samverkar för att nå detta mål, säger Susanna Hall Kihl, Företagarna Ekerös representant i näringslivsrådet.

Här kan du läsa mer om rapporten Välfärdsskaparna

För mer information kontakta:
Susanna Hall Kihl, föreningens representant i Näringslivsrådet i Ekerö kommun,
Tfn: 070 761 66 42, E-post: susanna.kihl@vattenbussen.se

Susanna Stensdotter, Vice ordförande Företagarna Ekerö, Tfn: 076 197 57 55,
E-post: susanna@esoncom.se

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor