headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Tårta och introduktion av nya styrelsen på agendan när Företagarna Upplands Väsby mötte politiker och tjänstemän

I förra veckan anordnade Företagarna Upplands Väsby ett möte i kommunhuset tillsammans med Per-Ola Lindahl, näringslivschef, samt Regina Kevius, kommundirektör. Medverkade gjorde även Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef Thomas Byström, samt Bengt Bengtsson, ordförande i Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Det blev en trevlig eftermiddag tillsammans där den nya styrelsen fick möjlighet att träffa politiker och tjänstemän, samtidigt som man informerade om hur Företagarna arbetar på lokal nivå här i Upplands Väsby.

Företagarna Upplands Väsbys styrelse består nu av:

Gustaf Lundvall, vice ordförande – Försäljningsansvarig och delägare i Ringup – Upplands Väsby (Sveriges största fackhandel inom företagskommunikation).

Helena Förselius, ledamot – Ägare och VD på Bitznis AB samt Vice VD, Ren Extra AB -ReneXtra har idag drygt 100 lokalvårdare med verksamhet i Stockholm och Göteborg. Omsättningen ligger på 47 Mkr. 

Ulf Aldén, ledamot - Import och försäljning av naturvetenskapliga produkter samt forskning, analys och konsultation av naturvetenskapliga produkter.

Ove Jansson, ledamot – VD för Väsbyborgen AB där vi arbetar tillsammans med kommunen att ta fram en detaljplan för verksamhetslokaler på bolagets ca 18 ha mark Borgby 1:2:, 1:5.

Sedan var det dags för Thomas Byström att ge en presentation om företagarnas arbete på såväl regional som nationell nivå. Närvarande politiker och tjänstemän fick ta del av information kring att:

  • Nästan alla företag i Upplands Väsby är småföretag, med 0–9 anställda (91%)
  • Största andelen av de kommunala skatteintäkterna kommer från små företag. Totalt står de för 34 procent, eller 665 miljoner kronor.
  • Småföretagen sedan 1990 skapat 4465 nya jobb i Upplands Väsby.

Ta del av presentationen i sin helhet här!

Mötet avrundades med en gemensam fikastund, där vi, i sann Företagarna-anda bjöd på tårta, med cirkeldiagrammet över de kommunala skatteintäkterna på toppen. Tårtan blev en riktig succé och flertalet politiker lät sig väl smaka!

För Företagarna Upplands Väsby är det av yttersta vikt att ha en god relation till politiker och tjänstemän i vår kommun. Det är först när vi arbetar tillsammans gentemot samma mål som goda beslut för oss företagare i kommunen kan skapas. Det är vår förhoppning att detta möte agerar startskott för en god och nära kontakt mellan oss och kommunen framöver.

Du som medlem är givetvis mer än välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen ifall du skulle ha frågor eller funderingar som rör företagande i Upplands Väsby. Klicka här för att ta del av våra kontaktuppgifter!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap