headphones newspaper video-player

Detaljhandlare varnar: ”Vi har ännu inte sett slutet”

Hur räddar man en bransch som jobbar i extrem uppförsbacke? Vi pratade med tre företagare kring detta.
Publicerad 20 nov 2020
I Gamla stan i Stockholm har många butiker drabbats hårt av att besökarna uteblir. Foto: Shutterstock

Medan en del branscher klarat sig undan kraschen har coronapandemin för andra inneburit en extremt hård smäll. Risken finns att många butiker och andra verksamheter som såväl stockholmare som turister tar för givet inte finns kvar när den värsta röken lagt sig efter coronapandemin. Företagarna har pratat med tre av dem.

”Oerhört drabbade”

På Ströms Man & Woman, i korsningen Kungsgatan/Sveavägen i centrala Stockholm, har stockholmare handlat kläder sedan 1939. I och med pandemins intåg har den klassiska butiken behövt skala ner en tredjedel av sin personalstyrka, som innan krisen bestod av 40 personer.

–Jag är övertygad om att vi ännu inte sett slutet på dessa tuffa tider. Vi kan inte se någon markant skillnad i återhämtning, säger Torbjörn Rusck som är vd på Ströms.

Han beskriver en verklighet som präglas av ovisshet

–Till en början räknade vi med att tappa ungefär 20 procent av omsättningen under hösten, men nu verkar det bli uppemot 35–40 procent istället. Detaljhandeln i vårt segment blir så oerhört drabbad i och med att människor inte går till jobbet och inte har samma behov av att köpa nya kläder.

Personalen har trots att också de drabbats hårt gjort allt de kan för att bidra och ställa upp i detta tuffa läge, berättar Torbjörn Rusck.

– Det är i princip det som fått verksamheten att går runt. Vi ser även att många av våra fantastiska kunder ställer upp och bokar in sig på personlig shopping och tidigarelägger större inköp. Det värmer.

Nu efterlyser han att alla människor som värnar om personlig service och en levande stadskärna stödjer sina lokala affärer.

– Om så inte sker tror jag tyvärr att många inte kommer att överleva de kommande månaderna.

Vad tycker ni om regeringen och stödpartiernas krispaket?

– Korttidspermittering och omställningsstöd har vi varit tvungna att använda. Vi har även fått stöttning av vår fastighetsägare med hyreskostnader. Vi har ändå varit tvungna att göra oss av med alla extramedarbetare och även annan personal har behövt sägas upp. Vi var tvungna, men samtidigt innebär det ett stort problem, då vi efter krisen kommer att behöva lägga tid och resurser på att hitta kompetent personal.

– Vi kommer utan tvekan behöva fortsatt stöd och jag tror att man framöver behöver erbjuda mer nischade stöd till de som verkligen behöver det och som dessutom kan uppvisa en långsiktig bärighet.

”Vi har kavlat upp ärmarna och gör allt i vår makt för att överleva”

Grandpa är en kläd- och inredningskedja med fem butiker utspridda i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö och onlinehandel.

Ledorden för Grandpa som funnits sen 2003 är service, atmosfär och inspiration. Anders Johansson, grundare och vd, berättar att förändringen när krisen kom skedde oerhört snabbt.

– Människor slutade arbeta på sina kontor och turisterna försvann helt och hållet. I flera av citybutikerna tappade vi cirka 70 procent av vår omsättning. 

Grandpa har använt sig av omställningsstödet, som gick snabbt att få men krävde en del administration. De har också korttidspermitterat personal.

Anders Johansson beskriver att för ett företag av Grandpas storlek går det inte att skära ner på allt. Vissa funktioner måste finnas oavsett om de har en eller hundra kunder per dag. Fullt fokus låg på att bemanna butikerna samtidigt som allt kontorsjobb behövdes göras från kassan.

– Det finns dessutom en säkerhetsaspekt i att låta personal jobba ensamma i våra butiker, vilket vi såklart försöker undvika, säger Anders Johansson.

Vad tror ni om framtiden?

– Vi har under hösten sett en viss ökning av kunder, men det är skakigt med den ökande smittspridningen. Visserligen har vår e-handel ökat, men den ökningen väger inte upp det tapp vi ser i våra butiker.

– Det kommer tveklöst bli en brakförlust, men vi kavlar upp ärmarna och försöker hitta nya lösningar samt vrida och vända på varje sten för att överleva.

”Ingen annan utväg än att lägga ner”

Ett av de områden som drabbats hårdast av bristen på turister är Gamla Stan i Stockholm, där Torun Mork Westerlund driver presentbutiken Xolance. Här märktes pandemin tidigare än för de flesta andra och har gett förödande konsekvenser för verksamheten.

– I vanliga fall får vi väldigt mycket besök av turister från länder i Asien men efter att smittan börjat sprida sig där i mitten av januari försvann alla turister därifrån. Det var fritt fall.

Torun Mork Westerlund har engagerat sig mycket för att försöka påverka den svåra situationen. Men våren och sommaren har inneburit en kamp, som fortsatt in i vintern.

– Vi själva har ju såklart också känt en oro för att bli sjuka, men samtidigt har vi ju vart tvungna att öppna upp varje dag för att försöka hålla verksamheten flytande, berättar Torun Mork Westerlund.

Omsättningstappet har varit på ungefär 98 procent och med de senaste rekommendationerna att undvika icke helt nödvändiga besök i butiker blev det helt stopp. I dagsläget ser det mörkt ut för Xolance.

– Vi ser ingen annan utväg än att lägga ner verksamheten, vilket även grannbutiker börjat göra. Det finns ändå en gräns för hur mycket pengar vi har möjlighet att stoppa in i verksamheten.

Osäkerhet präglar

Kristiden har präglats av en osäkerhet kring hur externa aktörer agerar, berättar Torun Mork Westerlund .

–  Fastighetsägare har agerat olika. Vissa har sänkt hyran, medan andra till och med har höjt den, och skötsel och renoveringar har uteblivit, säger hon och tillägger att det också funnits problem med de statliga stöden.

– Korttidspermitteringarna har tagit väldigt lång tid i vårt fall. Många av oss här i Gamla Stan har dessutom enskild firma och vi exkluderades ju till en början från att ta del av dessa stöd vilket påverkade oss extremt negativt. Många har även inte vågat ta ut någon lön, eller söka stöd, då det upplevs som krångligt. Jag har hört berättelser om butiker som väntat uppemot fyra månader på utbetalningar.

På det stora hela är hon orolig för hela Gamla stans framtid. Närmast verkar den viktiga julhandeln vara så gott som utraderad.

– Jag är oroad över att vi nu på flera ställen ser att dessa små pittoreska butiker nu tvingas packa ihop och att lokalerna tas över av verksamheter som kanske inte passar in i den unika stadsmiljö Gamla stan ändå är.

Regionchefen kommenterar:

Enligt Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef, Thomas Byström är den bild som målas upp i artikeln även representativ för butiksägare i stort. 

tomasbyström_png_150px_rund.png– När vi blickar tillbaka på det gångna året är det uppenbart att butiksägare i Stockholmsområdet lidit stora förluster på grund av rådande pandemi. Förlusterna är inte enbart ekonomiska, utan många har drabbats minst lika hårt av att behöva ge upp sina livsverk och säga upp hårt arbetande personal.

– Om det är någonting vi lärt oss under året som gått så är det att detta är ett virus som bör bemötas med största respekt. Det är bra att tydliga rekommendationer kring social distansering och hygien gång på gång upprepats. Dessa har även följts av majoriteten av småföretagare.

Ger än svårare prövningar

– Något som beslutsfattare tyvärr negligerar är vilka konsekvenser vissa rekommendationer får för exempelvis butiksnäringen. Att uppmana människor till att enbart handla mat och apoteksprodukter leder till än svårare prövningar för många småföretagare i Stockholm, vilket exemplifieras av de vittnesmål som går att läsa om i artikeln.

– Nu är det viktigt för politiker och beslutsfattare att fundera över vilken slags stadsbild de vill att stockholmare ska återvända till den dag krisen väl är till ända. Fortsätter vi på nuvarande spår, där ryggen vänds mot småföretagare som driver butik, kommer många av de klassiska butiker som vi tagit för givet i flera decennier att vara borta, vilket inte minst kommer att märkas av i områden som Gamla Stan, vilka som bekant spelar en central roll för Stockholms turistnäring.

Fler nyheter från Företagarna

Synliggör offentliga affärsmöjligheter

Med tydligare information om var, när och hur kommuner vill köpa in sina varor och tjänster kan fler företag vara med och konkurrera på den offentliga mångmiljardmarknaden.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter