headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Slopad tillsynsavgift för krogar och restauranger i Stockholms stad – något för andra kommuner att ta efter

Under förmiddagen kommunicerades det från Stockholms stad att Socialförvaltningen ämnar återbetala de tillsynsavgifter som företagare inom krog- och restaurangbranschen betalat under året som gått. Beskedet är efterlängtat och Företagarna välkomnar givetvis lättnader likt dessa för företagare inom utsatta branscher.
Publicerad 27 nov 2020

Målsättningen från Socialförvaltningen är att avgifterna skall återbetalas snarast möjligt och förhoppningen är att detta ska ske inom den närmsta månaden. Driver du själv krog/restaurangverksamhet kommer du inte att behöva göra något för att få tillbaka din avgift utan Socialförvaltningen själva kommer att ta kontakt med de företag där information kan saknas.

Företagarna har sedan pandemins start drivit frågan kring hur kommuner på bästa möjliga vis kan stötta företag under dessa tider. Ett av de många förslag som kontinuerligt lyfts upp berör just slopade tillsynsärenden, varav det är positivt att detta nu sker i vår stad och ska ses som ett kvitto på att vårt hårda påverkansarbete faktiskt ger resultat!

Läs mer på Socialförvaltningens hemsida.

Regionchefen kommenterar:

Enligt Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef, Thomas Byström är det en väldigt glädjande nyhet för Stockholms stads krog- och restaurangägare idag mottar.

Från Företagarnas håll är dagens besked ett steg i rätt riktning. Restaurang- och krogbranschen har   tomasbyström_png_150px_rund.pngdrabbats hårt redan sedan pandemins intåg och än mer under den senaste månaden i och med nya direktiv. Att Socialförvaltningen i Stockholms stad nu uppmärksammar detta måste givetvis ses som positivt.

Jag hoppas att kommuner som ännu inte beslutat om likande insatser ser detta och följer Stockholms Stads initiativ. För en bransch som går på knäna är detta ett viktigt besked. Men mer stöd kommer att behövas för att rädda denna bransch och alla de arbetstillfällen som skapas.

Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen