headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Danderyd söker styrelsemedlemmar, är det du?

10 jan 2020
Vi söker företagare till styrelsen för Företagarna Danderyd och behöver din hjälp med att nominera bra, duktiga och engagerade företagare.

Alla medlemmar i Företagarna samt icke medlemmar kan nominera en eller flera personer till föreningens styrelse. Du kan nominera vem du vill, men för att personen ska kunna bli vald till styrelsen ska hen vara medlem i Företagarna. Är personen inte ännu medlem kan den alltså bli det. Du får även nominera dig själv.

Nominera här:

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Danderyd dina personuppgifter 

Företagarna Danderyds behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Danderyd ska kunna hantera din nominering. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. frivilligt meddelande.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Danderyd tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Danderyd lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Danderyd. Du har även rätt att klaga på Företagarna Danderyds behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Danderyd, ordförande når du på telnr 070-567 39 95 eller danderyd@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41

 Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap