headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Grant Thorntons expert Maths Anväg delar med sig av sina bästa tips.

Nå framgång med ordning och reda i bolaget

En stark vision och affärsidé i kombination med tydliga roller samt ordning och reda skapar förutsättningar för tillväxt och ökat bolagsvärde, det menar affärsrådgivaren Maths Anväg som delar med sig av sina viktigaste tips.

Många småföretagare fokuserar helt på den dagliga verksamheten och glömmer bort att stanna upp och fundera på framtiden.

- För att bolaget ska utvecklas och bli lönsamt på sikt måste man stanna upp och göra en framtidsplan. Det räcker inte med att ha de närmaste veckorna säkrade, förklarar Maths Anväg, affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton med fokus på ägarstyrning, styrelseutveckling och anpassad rapportering. Han möter företagare dagligen och vet vad som krävs.

- Ägare, styrelse och ledning måste ha en gemensam bild av framtid och mål som man organiserat jobbar mot. Det är också viktigt att följa upp med en tydlig rapportering.

Orka lyft blicken

Maths Anväg arbetar framförallt med företag inom tillverkning och konsulttjänster med 10 - 50 anställda och ser en utmaning med att för få bolagsledare orkar lyfta blicken.

- Om du inte följer med utvecklingen i din bransch så riskerar du att bli omsprungen även om ditt bolag just nu är lönsamt. Tar man inte omvärldsfrågor på allvar kommer du till slut stå inför det faktum att din affär försvinner. Det är jätteviktigt att ha koll på omvärlden.

Goda råd behöver inte vara dyra

Hur ska företagsledare med små resurser göra för att ha en framgångsrik framtidsstrategi?

- Du måste inte anlita dyra konsulter. Sök i din omgivning. Jobba tillsammans och byt erfarenheter i ett Advisory Board med andra företagare. Har du en revisor eller en redovisningskonsult kan du nyttja hen till att bolla framtidsfrågor. När ditt bolag sedan växer kan det vara klokt att ta in externt stöd, exempelvis i styrelsen.

Vilka är de största utmaningarna som du ser hos de företagare som du möter?

- Att hitta rätt personal samt att arbeta med strategiska frågor utan att det blir för komplicerat och tungrott.

Strukturera sparar tid

Vilka fördelar ger en tydlig affärsplan?

- Som företagare har man ofta mycket att stå i. Med en tydlig affärsplan vet man vad som ska göras och kan fokusera och välja bort på rätt sätt. Affärsplanen är det operativa verktyget för att nå de mål som ägare och styrelse har stakat ut.

Hur gör jag för att öka bolagsvärdet i mitt företag?

- Som ägare måste du ha en tydlig vilja och målbild med ditt företag. Den bilden använder sedan styrelsen och ledningen för att bestämma VAD som ska göras och HUR det ska göras för att nå dit ägaren vill. Det är viktigt med uppföljning av verksamheten så att man i god tid ser om det går åt rätt håll.

Vad är det vanligaste misstaget du ser hos företagare?

- I nio av tio fall så landar det i att man som ägare inte tydliggör sin vilja både vad gäller företag och för ägaren privat. Du måste ställa dig frågan: Vad vill jag uppnå med min verksamhet och göra en plan med tydliga mål på kanske fem eller tio års sikt.

Hur ska jag göra om jag vill veta mer?

- Kom till Företagarna Business Forum den 8 maj i Stockholm. Där berättar jag och min kollega Monika Lindberg mer om vad som krävs rent konkret för att bygga en tydlig affärsplan och få ordning och reda i verksamheten.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap