headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarna Stockholms län-Mälardalen deltar vid studieresa till Manchester

Under denna vecka deltar Företagarna Stockholms län-Mälardalen i delegationen vid den internationella studieresan som anordnas av Mälardalsrådet, en storregional aktör som fungerar som en mötesplats för politik, akademi och näringsliv med målet att belysa viktiga frågor inom våra regioner.

Företagarnas regionchef Thomas Byström, deltar vid resan för att lyfta hur viktiga småföretagen är för regionens utveckling samt vilka förutsättningar och utmaningar de står inför.

Att resan går till Manchester och norra England är ingen tillfällighet. Staden har genomgått en enorm förändring där fokus tidigare legat på industri, för att nu istället ha utvecklats till en världsstad med stark tjänstesektor. Flera snabbväxande miljardföretag har skapats i staden. Den storregionala gemenskapen i Norra England går även att jämföra med vår egen Stockholm-Mälardalsregion, med en växande ekonomi och ökad befolkning. Vilka visioner och strategier finns för en fortsatt stark utveckling? Finns det något i detta arbete vi kan dra lärdom från?

Under resan kommer flertalet intressanta studiebesök att göras inom områden som bland annat kompetensförsörjning, relationen mellan akademi och näringsliv och infrastrukturfrågor.

Det är Företagarna Stockholms län-Mälardalens förhoppning att vi, genom vårt deltagande i Manchester, ska ta med oss konkret och matnyttig information som kan användas till att förbättra företagarklimatet i våra två regioner, samtidigt som vi får möjlighet att under tre dagar lyfta för våra medlemmar viktiga frågor gentemot ledande företrädare inom politik, akademi och näringsliv.

Ta del av programmet här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap