headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarfakta om Stockholms stad!

14 feb 2020
Tidigare i veckan lanserades Företagarnas mastiga rapport "Företagarfakta" - Där företagandet i 290 kommuner analyserades utifrån 35 parametrar. Nedan presenterar vi några av höjdpunkterna från Stockholms stad!

Visste du att det finns 328 495 jobb i de små företagen i Stockholms stad? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 14 miljarder kronor till kommunens skatteintäkter?

Således är det uppenbart att ni småföretagare även fortsatt är stadens välfärdsskapare, som ser till att Stockholm fortsatt är en stad att verka och växa i. 

  • Medelåldern på företagare i staden är 50,6 år, vilket är lägre än läns-och riksgenomsnittet (51, respektive 51,8 år).

  • I Stockholm har 22 procent av företagen (aktiebolag med minst 500 000 kr omsättning) en kvinna som högsta befattningshavare (d.v.s. vd, ordförande eller annan styrelseledamot). Detta är högre än riksgenomsnittet som ligger på 18 procent.

  • Det mest förekommande namnet på företagsledare i staden är Erik. Första kvinnan på listan hittar vi först på sjundeplats. Hon heter Maria.
     
  • Som så många gånger tidigare upplever stadens företagare att det största tillväxthindret de möter är svårigheter med att hitta kompetent personal, vilket hela 41 procent av de tillfrågade tar upp.

Rapporten i sin helhet kan du ta del av här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap