headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Vilka utses till Årets lärlingar 2021?

Nominera Årets lärlingar för stipendium från Stiftelsen Monica och Olle Janssons Minne. Vinnarna utses av Företagarna Sigtuna och Sigtuna kommun.
Publicerad 21 feb 2021

Lärlingar som kan nomineras är: 

Yngre personer som framförallt är bosatta eller verksamma i Märsta. Det kan vara lärlingar inom byggverksamhet, motor, restaurang, mekaniska verkstäder med mera.

Nominera här:

Så hanterar Företagarna Sigtuna dina personuppgifter

Företagarna Sigtunas behandling av dina personuppgifter vid inskickade nomineringar till Årets lärling

De nominerades uppgifter samlas in för att Företagarna Sigtuna ska kunna välja ut en vinnare bland samtliga nominerade och dela ut priset som Årets lärling i sin kommun. De nominerades uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är: Namn på nominerad företagare, Namn på nominera lärling, Epost till nominerad lärling, Motivering, Vem är du som skickar in nomineringen och telefonnummer och Epost till dig som skickat in nomineringen. 

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna utse en vinnare, samt marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Sigtuna tar hjälp i sin hantering av inskickade nomineringar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Sigtuna lämnar också ut uppgifterna till samtliga samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Sigtuna. Du har även rätt att klaga på Företagarna Sigtunas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Sigtuna. Ni når föreningen här

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41 eller maila dina frågor på personuppgifter@foretagarna.se.

Kontaktuppgifter:

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta på Björn Petersson bjorn@bizfulness.se.

 

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen