headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Vad väntar under hösten? - En intervju med Regionchef Thomas Byström

Vare sig vi vill det eller ej så är hösten på ingång. Men misströsta inte! Företagarna Stockholms stad har massvis på gång. Nedan följer en kort intervju med vår Regionchef Thomas Byström som dels ger en kort beskrivning om hur vi verkar samt såklart vad som sker i närtid.

TB.jpgBerätta lite om hur Företagarna verkar!

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare, men vi är också Sveriges närmsta företagarorganisation med lokalföreningar i majoriteten av alla kommuner i landet. Vi är även representerade i hela Stockholms län. Totalt har vi ca 6 700 medlemmar i länet varav ca 2 700 medlemmar i Stockholms Stad. Småföretagare har sedan 1990 stått för
4 av 5 jobb i Sverige samt även för majoriteten av skatteintäkterna i våra kommuner. Enbart i Stockholms stad handlar det om ca 14 miljarder.

Vi finns till för att underlätta företagares vardag, det kan röra sig om allt från att underlätta regelkrångel till myndighetsutövning i den enskilda kommunen. Vi har också väldigt förmånliga försäkringslösningar som är anpassade för småföretagare, kostnadsfri juridisk rådgivning samt en mängd andra lönsamma förmåner.

Jag är själv uppvuxen i en småföretagarfamilj. Min far och hans kompanjon drev en liten bilverkstad i över 40 år, så jag vet vilka förutsättningar småföretagare verkar i och hur viktigt det är att deras åsikter hörs och tas på allvar.

Många medlemmar tycker att Företagarnas politiska påverkansarbete är mycket viktigt. Vad är på gång nu?

Gällande vårt politiska opinionsarbete så har vi ett viktigt arbete framför oss. Vi har varit med och påverkat januariavtalets innehåll, nu gäller det att följa upp och säkerställa så att de punkter som gagnar företagares förutsättningar drivs igenom.

Som medlem är man alltid välkommen att komma med inspel och synpunkter på frågor man vill att vi lyfter upp. Lättast är att ta kontakt med mig via mail, thomas.bystrom@foretagarna.se          

Under den senaste tiden har vi fått information från en del företagare om att service från både PostNord samt Arbetsförmedlingen försämrats den senare tiden. Vi har därför skickat ut en fråga till våra medlemmar i länet om hur de upplever att servicen är på deras ort från dessa aktörer. Med svaren som underlag kommer vi sedan att kontakta PostNord och Arbetsförmedlingen för att beskriva hur deras verksamhet påverkar företagares vardag och vilka eventuella förbättringar vi önskar se.

Nätverks- och inspirationsträffarna lyfts ofta upp som populära när vi frågar våra medlemmar. Hur ser den kommande hösten ut?

Med höstens program hoppas vi kunna utveckla möjligheterna för våra medlemsföretag att mötas, dela erfarenheter, få kunskap samt skapa givande nätverk. Allt för att underlätta för den enskilde företagaren att nå sina mål. Information om alla träffar hittar man som vanligt på vår hemsida och är man medlem får man precis som vanligt en inbjudan via mail till alla våra aktiviteter.

Avslutningsvis måste jag få säga att det är en ära att få jobba som regionchef tillsammans med alla våra lokalföreningar, deras förtroendevalda samt våra medlemmar. Jag lovar att vi gör allt vi kan för att alla småföretagare ska få de bästa förutsättningarna för att verka och utvecklas. Utan småföretagare stannar varje kommun och region. Utan småföretagare stannar Sverige, avslutar Thomas.

Är du intresserad av att veta mer om vad ett medlemskap i Företagarna innebär? Klicka här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap