headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Grattis Hans-Erik Wikman på Tritech Technology - Årets Företagare i Sundbyberg 2019

Tritech Technology - Årets Företagare i Sundbyberg 2019

60344081_2232200880192254_5200292263934033920_n.jpgMotivering:
Tritech är ett framtidsföretag och ett tekniskt utvecklingshus med expertis inom uppkopplade industriella system, Internet of Things. Företaget startade 1991 och har idag 130 medarbetare. 

Då företaget hela tiden arbetat i nära samarbete med sina kunder och inom många olika branscher har de inte bara lockat många duktiga medarbetare de har även levererat mer än 600 produkter och lösningar till marknaden. Exempelvis; fordonselektronik, lönsammare mjölkproduktion, falldetektering, orbitalborrning, biometrisk datafång, smarta energisystem m.m. Deras framgångsfaktor är att de levererar kostnadseffektiva helhetslösningar från idé till färdig produkt alltid med kunden i fokus. 

Tillsammans med ett antal branschkollegor har Tritech även medverkat till att ta fram en färdplan till ett Fossilfritt Sverige. Arbetet har nu överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap