headphones newspaper video-player

Priset som Årets Företagare i Ekerö kommun går i år till Wiggeby Jordbruk AB

Priset går till Jonas Östlund, Håkan Eriksson, Jonas Andersson, Teri Lee Eriksson som driver Wiggeby Jordbruk AB för deras mångåriga arbete kring jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet. Stort grattis till vinnarna!

ekerö.jpgMotiveringen till vinnaren lyder:
”Priset som Årets Ekeröföretag går i år till Wiggeby Jordbruk AB för deras mångåriga arbete när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet. Företaget har alltid legat i framkant som entreprenörer med målsättning att vara marknadsledande inom sin bransch samt att uppfylla kundens krav och förväntningar på miljöanpassning, utförda tjänster och levererade produkter. Wiggeby har under en lång tid visat stort engagemang när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet.”

Idag ägs gården, som omfattar cirka 720 hektar och ligger på Färingsö, av Håkan och Teri Lee Eriksson och deras mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund som delägare. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snusfabrikör Ljunglöv.

Wiggeby har under årens lopp byggt upp en återvinningsanläggning där hästgödsel och restprodukter från växthusanläggning omvandlats till matjord. Huvudinriktningen är omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter, kvalitetsfoder till hästar och oljeväxter. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del skogsbruk. Med sitt namn och kontinuerliga kvalitet har Wiggeby jordbruk bidragit till att marknadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.

Partners 2020
Utställare 2020