headphones newspaper video-player
Bild lånad från Företagarna Solnas Facebooksida

Årets Företagare i Solna blev...

Mikael Gustafsson, HLR Konsulten Sverige AB

Juryns motivering

"Årets företagare har under sin framgångsrika resa till att blivit marknadsledande i sin bransch alltid haft kvalitet och säkerhet som främsta fokus. Med stor passion för att öka kunskapen inom ett livsviktigt område har årets företagare skapat arbetstillfällen, mycket goda resultat och dessutom banat vägen för en ny marknad. Juryn ser en företagsledare med enorm potential för fortsatta framgångar inom sitt område tack vare svåröverträffad erfarenhet, genuint intresse och ett väldigt stort hjärta".

Se fler bilder från utdelnigen på vår Facebooksida

Partners 2020
Utställare 2020