För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Glöm gamla fördomar – vi behöver fler kvinnor som är företagare

Publicerad 8 mar 2024
3 653 kvinnor och 7 447 män – så såg könsfördelningen ut sett till antalet nystartade företag i Skåne under 2023. I länet uppgick antalet kvinnor som är företagare till 8 753 år 2022 jämfört med 25 437 manliga företagare. Samma år såg vi lägst andel (25,7 procent) kvinnliga företagare i Åstorp och högst (34,9 procent) i Lund. Skillnaderna i Skåne är stora, men är kvinnornas tredjedel tillräcklig?

Tänk dig att två grupper, den gröna och den gula, får samma uppdrag – att ansöka om pengar till ett viktigt projekt. Finansiärerna vet inte om att de gröna och de gula har fått samma uppdrag. När grupperna ansökt om pengar hos flera finansiärer konstateras det att den gröna gruppen generellt är försiktiga, inte vågar ta lån, endast behöver små medel och är verksamma i ”fel bransch” utan tillväxtpotential. För den gula gruppen däremot är det generella bedömningen att de vågar satsa, behöver stora medel och är verksamma i ”rätt bransch” med tillväxtpotential. Hur kan det stämma? Grupperna hade ju samma uppdrag? Svaret är lika sorgligt som sant: för att den gröna gruppen bestod av kvinnor och den gula gruppen bestod av män.  

Exemplet ovan kommer från Tillväxtverkets forskningsstudie ”Under ytan” och är viktigt att påminna om så här kring internationella kvinnodagen. För så länge stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns förmåga att starta och driva företag finns kommer det att påverka tillgång och möjligheten till finansiering. 

I ett av världens mest jämställda länder är det fortfarande förvånansvärt ojämställt när det kommer till att starta och driva företag.  Endast fyra länder i hela EU har lägre andel kvinnor som är företagare än Sverige. Det är både bekymmersamt och problematiskt ur närings- och samhällsperspektiv då mångfalden av innovationer och kreativitet begränsas utan fler kvinnliga företagare. 

Företagarna representerar 60 000 företagare i Sverige. Vi vet att en bra idé är en bra idé, oavsett vem som kommit på den. Det är dags att inse att stereotypa föreställningar finns och göra något åt det. För att Sverige ska bli ett bra företagarland måste det bli ett företagarland för alla, även för kvinnor. 

Magnus N:son Engelbäck, Regionchef Företagarna Syd

Annika Rickard, ordförande Företagarna Malmö

Johan Löfquist, ordförande Företagarna Hörby

Fler nyheter från Företagarna