För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

“Malmö ska leda klimatomställningen”

Publicerad 31 aug 2022
Utbildad personal och hållbarhetsfrågor var två heta ämnen under Företagarna Malmös debatt. I Malmö var 63 procent av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 64 år sysselsatta år 2020. Sett till snittet i hela landet (74 procent) är det en låg siffra.
Statistik över utbildningsnivån i Malmö kontra Skåne och Sverige. Källa: Företagarfakta 2022.

Medelåldern bland kommuninvånarna är tre år lägre än genomsnittet i Sverige. Detta är något som Malmöpolitikerna vill dra nytta av. Ett sätt att lösa problemen men kompetensutveckligen är enligt politikerna att prioritera underifrån.

– Vi måste jobba med att erbjuda vägledning och praktikplatser för att ta oss framåt och motverka de brister som finns, säger Emma-Lina Johansson (V).

Rätt person på rätt plats och tillgången till specialister är viktiga faktorer för att driva ett framgångsrikt företag. Dessvärre är det inte så lätt som det låter. I Malmö är 95 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda. De allra flesta, 90 procent, har färre än tio anställda. 

– Vi måste satsa på yrkesutbildningarna mycket tidigare. De måste dessutom få högre status, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Det finns 72 933 jobb i de små företagen i Malmö. Dessa företag bidrar med 3,5 miljarder kronor till kommunens skatteintäkter. 

– Vi har en väldigt stor utmaning när det kommer till kompetensutvecklingen, säger Roko Kursar (L).

När politikerna ombads ge tips till Malmös unga sa alla att de ska fokusera på skolan och fullfölja sin utbildning.

Skolans betydelse går inte att underskatta.

– Skolans betydelse går inte att underskatta. Inställningen från politiken kan hjälpa till att främja företagande, säger Rasmus Ling (MP).

När moderatorn Magnus N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna region syd, talade om de svårigheter som företagare möter tog paneldeltagaren Rafi Farouq, verksamhetschef på Flamman, till orda. Han säger att det är ”oerhört viktigt att vi förenklar för unga att komma in på arbetsmarknaden” och berättar om en man som efter att ha stött på hinder efter hinder av vad han beskriver som diskriminerande beslut till slut drev sitt företag svart.

– Många som vill starta företag i Malmö har utländsk bakgrund. Jag har pratat med flera som känner sig diskriminerade, säger Farouq som startade en diskussion som alla ville kommentera.

– Det här är ett bevis på integrationsproblemet som vi har, säger Magnus Olsson (SD).

– Vi måste jobba med antirasismen. Det är av yttersta vikt att vi börjar jobba mot de rasistiska strukturer som finns inom näringslivet, säger Johansson.

Diskussionerna gick varma framför de 60 deltagarna och alla ville få ordet.

– Det måste ske en kulturförändring i hela Sverige där arbetskraftsinvandringen får högre status, säger Anton Sauer (C).

– Det är rimligt med en viss arbetskraftsinvandring. Men bara till yrken där man inte belastar samhället till följd av att man får för låg lön, säger Olsson.

På senare år har den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen till Malmö ökat, tidigare var det vanligare med inomeuropeisk invandring.

– Det blir lätt onyanserat när man pratar om arbetskraftsinvandring. Vi behöver specialiserad kompetens för att Malmös företag ska växa. Det är synd att vi inte nyttjar de resurser som finns att tillgå, säger Kursar.

– Det är många företag som behöver ta in kompetens och rekrytera utanför EU, säger Ling.

Hållbarhet

Omställning kommer i flera former. Klimatomställningen var en het potatis under Företagarna Malmös valdebatt.

– Vi måste ställa om vårt samhälle. Malmö ska leda den klimatomställningen, säger Johansson.

Att framkomlighet är viktigt för företagare var alla medvetna om. På scen berättar en politiker om en småföretagare som driver en begravningsbyrå som fick parkeringsböter när denne var ute på ett jobb.

– Ytorna är väldigt begränsade. Staden ska inte planeras på ett sådant sätt att företagen inte drabbas negativt. Ett sätt är att bygga bilparkeringar under marken så vi slipper se de fula parkeringarna, säger Helena Nanne (M).

Fler var överens om att vettiga parkeringslösningar är viktiga.

– Jag möter många hantverkare, det fungerar inte för dem med dåliga parkeringsmöjligheter, säger Olsson.

Ett antal förslag på hur stadens infrastruktur kan komma att se ut presenterades. 

– Vi vill ha ett bilfritt centrum, inte bygga en framtid med bilar, säger Johansson.

– Min förhoppning är att vi ska kunna nyttja bussfilerna mer, kanske till godstransport, säger Sauer.

Malmöborna väljer helst att ta bilen. År 2021 fanns det 357 personbilar per 1 000 invånare i Malmö, det är en ökning från tidigare år. Dessutom steg biltrafikmängderna i gen och uppgick till 606 000 fordon. 

– Bilen kommer fortsätta behövas i framtiden men bilens andel för de som bor i stan ska minska. Den ska inte vara det naturliga valet. Vi ska planera centrala Malmö så att man inte ska behöva en bil. Vi kan inte trolla bort bilen när vi har byggt staden så som vi har gjort men vi måste planera framåt, säger Ling.

Fler nyheter från Företagarna