För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stärk företagares skydd mot bankbedrägerier

Publicerad 17 maj 2024
Bankerna genomför nu nya åtgärder för att skydda kunder mot bedragare, men det krävs större fokus på bankbedrägerierna som drabbar företagare.

I Korta drag

  • Bankerna har presenterat nya åtgärder för att försvåra bedrägerier.
  • Företagarna välkomnar åtgärderna och vill se dem på plats snarast möjligt. 
  • Det finns särskilda problem som drabbar företagare som utsätts för bankbedrägerier som kräver andra lösningar.

Flödet av pengar i det finansiella systemet är en spegelbild av alla köp som görs, alla löner och ersättningar som betalas ut, alla investeringar som genomförs och – tyvärr – många brott som begås.

− På tio minuter kan du som företagare bli av med hela ditt livsverk om kriminella länsar dina bankkonton, säger Tobias Adielsson, Företagarnas expert på brott mot företagare.

Företagare utsatta för bankbedrägerierTobias Adielsson.png

Mängden bedrägeribrott ökar stort. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Eftersom allt som kan digitaliseras också blir digitaliserat är det inte förvånande att kriminella använder sig av teknikens möjligheter att utge sig för att vara någon annan och på så vis manipulera offer att ge dem tillgång till bankinloggningar.

Problemets omfattning har fått regeringen att ställa krav på banksektorn för att göra det svårare att bli lurad och få sina konton tömda. I februari kallade statsminister Ulf Kristersson till sig företrädare för storbankerna efter Uppdrag Gransknings avslöjande om hur en svensk liga i Marbella lurar pensionärer.

− När regeringen lyfter frågan ligger fokus på bankerna och äldrebedrägerier, vilket Företagarna helhjärtat står bakom, men vi ser även att företagare drabbas hårt och de har svagare rättsligt skydd än privatpersoner. Det kräver andra lösningar och de har vi inte sett ännu, säger Tobias Adielsson. 

Företagare extra utsatta vid bankbedrägerier

Bankernas nya åtgärder mot bedrägerier

Nyligen kallade regeringen företrädare för storbankerna, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten till ett uppföljande möte. I samband med det presenterade bankbranschen åtgärder för att försvåra bedrägerier.

− Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen.

Bankerna kommer att utveckla systemen för övervakning av transaktioner, möjliggöra tidsfördröjningar och beloppsgränser för betalningar och erbjuda kunderna extra kontroll. Det kan till exempel handla om att få en notifiering om att en transaktion görs eller ställa in godkännande av en annan person för att en transaktionen ska genomföras. Bankerna ska också effektivare än i dag kunna blockera användningen av Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter. Åtgärderna är framtagna i dialog med Polisen.

− Det är bra att bankerna själva genomför flera åtgärder för att minska risken för att hamna i bedragarnas klor. Det är något som vi på Företagarna anser redan borde ha genomförts, säger Tobias Adielsson.

Viktigt kunna följa upp bankernas åtgärder

Vilka konkreta åtgärder bankerna nu är överens om att införa är inte offentligt. Bankföreningen menar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Åtgärderna kommer också att se olika ut, eftersom varje bank har sina egna förutsättningar beroende på kundunderlag, utbud av produkter och tjänster och likdanande. Enligt Bankförbundet har åtgärdspaketet redan börjat genomföras och det kommer att följas upp av branschförbundet.

− Det är viktigt att hitta sätt att utvärdera bankernas åtgärder löpande för att se om bedrägerierna minskar markant. Annars måste tuffare åtgärder genomföras, säger Tobias Adielsson.

Mer utsatta, sämre rättsligt skydd

Företagarna återkommer till att det är viktigt att regeringen, Polisen och bankerna börjar lägga ett större fokus på hur bedrägerierna som riktar sig mot företagare kan angripas effektivt.

− Det är svårare att övervaka och flagga misstänkta företagstransaktioner eftersom det i normalfallet ofta handlar om större summor som flyttas mellan konton än när privatpersoner gör överföringar. Det krävs särskilda systemlösningar som gör att det blir svårare att länsa företagskonton, säger Tobias Adielsson.

Bankföreningen å sin sida poängterar att problemet med bedrägerier kräver att fler än bankerna agerar.

– Vi behöver stärka många delar av samhället för att kunna förebygga och bekämpa bedrägerier mer effektivt. Regeringen, brottsbekämpande myndigheter, telekombolag och banker är alla viktiga i detta arbete, säger Hans Lindberg.

Företagarna håller med om att det krävs åtgärder från flera håll samtidigt för att mota bedrägeribrotten. Inte minst det faktum att företagare både är extra utsatta och har ett sämre rättsligt skydd än privatpersoner måste leda till handling. I banksystemen finns kopplingar mellan företagen – de juridiska personerna – och företagarna som innebär att de ofta inte omfattas av lika starkt skydd som konsumenter gör.

− När en person som är företagare utsatts för bedrägeri har bankerna inte samma skyldigheter som när privatpersoner drabbats. Konsumentlagstiftningen är mer långtgående, fast i slutänden är det ju alltid en individ som drabbas och företagares skydd borde stärkas, säger Tobias Adielsson.

Fler nyheter från Företagarna