För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Allt svårare för småföretag att få banklån

Publicerad 24 maj 2024
Det går inte att skönja någon lättnad för de små och medelstora företagens möjligheter att lånefinansiera investeringar.

Företagarna har tagit del av statistik från SCB och Riksbanken (KRITA) över bankers och finansinstitutet (MFI) utlåning fram till och med mars månad. Den visar att utlåning av mindre krediter till små och medelstora företag har minskat i årstakt varje månad sedan december 2022, jämfört med samma månad föregående år. Det rör sig om 16 månader på raken. 

− Det hade varit illa nog om lånetillväxten varit platt, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip som uttalar sig i Dagens Industri. 

Banker vänder företag ryggen

I fjol låg samma datakällor – fram till då tillgängliga månader – till grund för Företagarnas Finansieringsrapport 2023. Gör man om beräkningarna i rapporten utifrån reviderade siffror framgår det att den sammanlagda lånestocken till hushållen fortfarande är 21-faldigt större än alla lån som gått till små och medelstora företag (i jämförelsen räknas inte fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med). Det betyder att bankerna hellre lånar ut pengar till hushållen för bostadsköp, renoveringar och övrig konsumtion än till företag som behöver investera. 

− Det är ovärdigt för ett land som värdesätter företagande, säger Johan Grip. 

Knappt fyra procent av lånen till småföretag

Företag behöver kapital till investeringar för att kunna växa sin verksamhet, bli mer energieffektiva eller öka sin produktivitet. Sådana investeringar är inte bara gynnsamma för företagen och deras anställda, utan för det bredare lokalsamhället och samhället i stort. 

Det är knappt fyra procent av allt utlånat kapital från bankerna och kreditinstituten som går till de små och medelstora företagen, när man exkluderar lån till fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.  

− Svårigheterna för företagare att få lån är ett strukturellt problem banker och politiker behöver ta tag i, säger Johan Grip i Dagens Industri

Den relativt höga räntan som råder till följd av inflationsbekämpningen är en tänkbar anledning som ligger nära till hands för att förklara varför utlåningen till mindre företag minskat, men Johan Grip menar att det inte är så enkelt. Småföretagare säger att de haft problem med likviditeten när kostnaderna ökat på grund av svårigheten att få banklån. Lån som skulle ha kunnat hjälpa dem att hantera likviditetsproblemet. 

Förbättra lånevillkoren

En slutsats i Finansieringsrapporten 2023 är att kreditgivningen till små- och medelstora företag missgynnas därför att långivarna vill maximera avkastningen på eget kapital utifrån gällande regelverk, vilket gör att de hellre lånar ut pengar till hushållens icke-produktiva bostadsköp och till större företag som klassas som säkrare (vilket innebär att de behöver satsa en mindre del eget kapital).  

− För att öka investeringstakten hos de små- och medelstora företag behöver tillgången till lån öka och villkoren behöver förbättras. Därför behöver regelverket som helhet utvärderas med utgångspunkt i den låga utlåningen till små- och medelstora företag och den tillväxtpotential som finns i att fler små- och medelstora företag kan finansiera sina investeringar med lån, säger Johan Grip.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna