För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fullsatt på Företagarnas vintermingel

Publicerad 8 feb 2024
Sommarens val till Europaparlamentet och behovet av reformer för att främja tillväxt i Sverige och EU stod i centrum när Företagarna bjöd på vintermingel.
Företagarnas vd Benjamin Dousa samtalar med EU-minister Jessika Roswall på Företagarnas vintermingel som i år ägde rum i fintechföretaget Frodas nya lokaler vid Slussen i Stockholm. Froda är en av Företagarnas förmånspartners. Foto: Greg Daniel.

På onsdagskvällen styrde politiker, opinionsbildare, sakkunniga och företagare kosan till fintechföretaget Frodas nya lokaler vid Slussen i Stockholm. Med svepande utsikt över den kvällsupplysta huvudstaden bjöd Företagarna på det traditionsenliga vinterminglet. Det var musik, mat, myllrande möten och muntra miner. Precis som det ska vara. Men det var också debatt och allvarsord.

Kris i tillväxtfrågan

Lyftkranar svängde som dynamiska utropstecken vid den pågående ombyggnationen av Slussen nedanför Frodas ateljéfönster, men Företagarnas vd Benjamin Dousa välkomnade gästerna med att teckna en dyster bild av ekonomin. Det råder kris i Sverige och Europa, sade han. En kris för tillväxten.

− Tittar man på EU:s och USA:s ekonomier innan finanskrisen så var de ungefär lika stora, trots att det bor hundra miljoner fler i EU. Under krisen hamnade både USA:s och EU:s ekonomi på efterkälken, men sedan dess har USA:s ekonomi taktat på och haft ganska stark tillväxt, medan Europa halkat efter och Sverige har halkat efter i Europa, sade han.

För att vända utvecklingen krävs enligt Företagarna en satsning på näringspolitik som tar vara på den förändringskraft som finns i de små och medelstora företagen. Dessa behöver i sin tur kunna verka på en bättre fungerande inre marknad i Europa.

Håller företagen på att växa ur den inre marknaden?

Hävstång Europa

Benjamin Dousas diagnos delades av kvällens huvudtalare, regeringens EU-minister Jessika Roswall. Hon klev upp på scenen och konstaterade att det inte är en kioskvältare att tala om konkurrenskraft på ett mingel, men att förutsättningarna nog är så bra som de kan bli när publiken är gästerna på Företagarnas vintermingel.

− Vi behöver diskutera EU-frågor mer i vår inrikespolitik, sade hon.

Jessika Roswall nämnde ett besök på ett större svenskt skogsbolag där talesättet lyder att man tillverkar för Sverige under årets första veckor, sedan för Europa och övriga världen under resten av året. Det illustrerar hur internationell dagens ekonomi är och hur viktigt det är att det finns en fungerande europeisk marknad och bra villkor för export.

− EU har i ekonomiska termer halkat efter och vi ser modesta tillväxtsiffror och lägre produktivitetssiffror. Vi ser att världsledande företag inte startats i EU för att vi är för dåliga. Men det är ingen naturlag att Europa inte ska vara attraktiv plats, sade EU-ministern.

Under det svenska EU-ordförandeskapet ägnade regeringen mycket tid och kraft åt at lyfta behovet av en konkurrenskraftsstrategi i unionen och det är arbete som burit frukt, sade Jessika Roswall, även om det är skillnad på strategi och resultat.

EU-kommissionen vill förenkla för småföretag

Europaparlamentsvalet, plötsligt händer det

Kommer då frågor om konkurrenskraft och tillväxt att prägla debatten inför valet till Europaparlamentsvalet 9 juni? Knappast. Det menade Daniel Suhonen som är chef på det fackliga idéinstitutet Katalys och Carl Albinsson, programansvarig på Timbro. De båda samtalade under ledning av Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin om vad som är att vänta inför, under och efter valet. Samtalet eller debatten böljade fram och tillbaka och bjöd på både skratt och skarpa poänger.

Daniel Suhonen såg framför sig ett val som fortsätter på kulturkrigstemat, medan Carl Albinsson pekade på att det jämförelsevis låga valdeltagandet i Europaparlamentsval gör att utmaningen för alla partier ligger i att mobilisera de egna väljarna att gå att rösta.

Båda var överens om att EU-frågorna måste göras konkreta i väljarnas ögon. Det går inte att prata övergripande om ett frågeområde, vare sig det är konkurrenskraft och tillväxt eller något annat. Det gäller att beskriva och levandegöra vad det handlar om.

− Det kanske kommer en spetsig fråga som ingen såg komma. En kyckling kommit i kläm någonstans eller något i den stilen. Man vet aldrig, sade Daniel Suhonen.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna