För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bankerna vänder landsbygden ryggen

Publicerad 22 feb 2024
Många banker bommar igen kontoren utanför de större städerna. Följden blir att många företag får problem med sin finansiering.
Foto: Magnus Krantz.

Dagens Industri har kartlagt var det finns och inte finns bankkontor i Sverige. Det mönster som utkristalliserar sig är att bankerna stängt många kontor på mindre orter på landsbygden. I dag saknar fler än var tionde kommun helt bankkontor. Så många som 40 procent av alla kommuner har antingen bara ett enda eller inget bankkontor. Hela 62 procent av samtliga bankanställda finns i Stockholm.  

Företagarnas chefsekonom Johan Grip intervjuas i artikeln och uttrycker att bristen på bankkontor är ett problem. 

− Vart jag än reser i Sverige så vittnar småföretagare om en uppgivenhet där nedlagda kontor och minskat intresse från bankerna slår mot deras verksamhet”, säger han. 

Kreditgivning kräver relationer 

I Företagarnas finansieringsrapport publicerad i fjol får företagare själva uppge vad de ser som de största hindren för att få extern finansiering. På tredje plats, efter krav på säkerhet (till exempel borgen) och höga kostnader (ränta och avgifter) kommer kreditgivarens brist på förståelse för verksamheten. Det hänger i sin tur ofta samman med att banken saknar kunskap om orten där företagaren är verksam, om företagets affärsidé och om företagaren som söker lånet.  

− Alla krediter bygger på relationer och en förståelse för lokala förhållanden. Det har gått förlorat på många ställen. Trenden förstärks av standardiserade kreditansökningar och restriktiva kreditgivningsmodeller som inte värderar mindre lån till småföretagare lika högt som större lån till stora företag eller till hushåll, säger Johan Grip. 

Samhällsuppdrag sätts på undantag 

Artikeln i Dagens Industri hänvisar till forskning vid Högskolan i Jönköping, som har specialiserat sig på regional utveckling. Den visar dels att det är svårare att få krediter ju längre ifrån en bank företagen finns, dels att avsaknad av banker i närområdet slår mot företagens innovationskraft. 

− Man kan inte som bank lägga ned sina lokalkontor och samtidigt säga att man bryr sig om mindre samhällen och små företag, det ekar falskt, säger Johan Grip. 

Fler nyheter från Företagarna