För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Föredömlig flexibilitet i föräldraledigheten

Publicerad 18 sep 2023
Företagarna välkomnar att regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen genom att ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet.

Regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen genom att ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet. Det är ett av de förslag som läggs fram i budgetpropositionen.  

Välkommet förslag  

Förändringarna som föreslås i föräldraförsäkringen – en moderniserad föräldraförsäkring – innebär bland annat en fördubbling av antalet dubbeldagar, att dubbeldagarna kan användas fram till att barnet är 15 månader och möjligheten att överlåta föräldrapenning till en närstående. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

− Vi har länge drivit på för en förändring av regelverket i riktning mot att ett visst antal dagar med föräldrapenning ska kunna överlåtas till en närstående och välkomnar därmed förslaget, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.    

Föräldraförsäkring bortom anställningsnormen  

Trots att det från politiskt håll länge talats om företagares sociala trygghet så har föräldraförsäkringen helt och hållet varit utformad utifrån en anställningsnorm. Det har inneburit att företagande föräldrar sällan riktigt har kunnat vara lediga med sina barn, att de tvingats pussla för att få vardagen att gå ihop och att det i många fall varit svårt att driva företag i kombination med föräldraskap.   

− En modern föräldraförsäkring bör i högre grad underlätta för företagande föräldrar att förena viljan att vara bra föräldrar med ambitionen att driva ett framgångsrikt företag, säger Pernilla Norlin.  

Företagare behöver flexibilitet 

Att regeringen i budgeten för 2024 nu föreslår att ett visst antal dagar med föräldrapenning ska kunna överlåtas till en närstående är därför synnerligen viktigt för företagare som har behov av ökad flexibilitet i försäkringen.   

Föräldraförsäkringens utformning har länge gjort det svårt för såväl män som kvinnor som driver företag att fullt ut nyttja föräldrapenningen. Det har Företagarna bland annat påvisat i rapporten Föräldrafällan 2.0

Slippa välja mellan företag och föräldraskap  

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har tidigare presenterat förslaget om att alla som tjänar in en egen sjukpenningsgrundande inkomst (SIG) kommer att ha möjligheten att vara föräldraledig med andras barn. Ersättningen grundar sig på mottagarens SIG.   

− Denna flexibilitetsreform tar oss ett kliv bort ifrån att företagare ska vara tvungna att välja mellan föräldraskap och att driva sitt företag vidare. Givet att kvinnor har ett högre uttag av föräldraledighet än män indikerar detta att de kan röna större chanser av en mer flexibel överlåtelsemöjlighet, säger Pernilla Norlin.   

Fakta: De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024

Förslaget beräknas innebära att kostnaderna för föräldrapenning ökar med ca. 20 miljoner kronor 2024, därefter ca. 5 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt. Försäkringskassan tillförs medel för att genomföra nödvändiga justeringar av IT-system samt för löpande administration. För 2024 tillförs 11 miljoner kronor och därefter 8 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt.  

Fler nyheter från Företagarna