podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fördubbling av sjuklönekostnader väntar

Publicerad 29 sep 2023
För småföretagen kommer avskaffandet av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader leda till att kostnaderna fördubblas. Det skriver Företagarnas chefsekonom Johan Grip i en debattartikel i Sydsvenskan tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill fasa ut företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader med start nästa år. Det är ett system som ett vanligt år används av 47 000 företag, varav 33 000 är små. Enligt regeringens egna beräkningar kommer detta innebära en kostnadsökning för företagen på totalt 2,6 miljarder kronor.

För småföretag är det viktigt att det finns ett tak för hur mycket sjuklöner kostar. När en anställd är sjukskriven bekostar arbetsgivaren de första två veckorna av sjuklönen. Först efter dag 14 träder Försäkringskassans ersättning in. Högkostnadsskyddet infördes 2010 för att begränsa kostnaderna.

Försvagar Sveriges tillväxt och konkurrenskraft

Att lägga över ytterligare kostnader för sjuklöner på småföretagen i en begynnande lågkonjunktur är ett besynnerligt beslut som riskerar att försvaga Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, skriver Johan Grip och Sven-Olov Daunfeldt i debattartikeln i Sydsvenskan.

Beslutet är extra allvarligt mot bakgrund av att småföretagen i återkommande i undersökningar uppger att sjuklöneansvaret, även med dagens regler, utgör ett av deras absolut största hinder för att växa.

Regeringen motiverar avskaffandet med att de felaktiga utbetalningarna i systemet uppskattas till tre procent av kostnaderna, vilket i så fall skulle motsvara 37 miljoner kronor. Denna lilla andel motiverar knappast en systemförändring som slår hårt mot alla småföretag, skriver chefsekonomerna i debattartikeln.

Fler nyheter från Företagarna