För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Efterlängtade satsningar på vägunderhåll

Publicerad 15 sep 2023
Underhållet av Sveriges vägnät är eftersatt. Därför är det välkommet att regeringen satsar på vägnätet i den kommande budgetpropositionen.

Regeringen satsar 300 miljoner per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar, samt 100 miljoner per år under samma period för underhåll av de enskilda vägarna. Förslagen läggs fram som en del av budgetpropositionen, meddelade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson på fredagen.  

− Satsningen kommer bidra till att upprätthålla framkomligheten och trygga en tillförlitlig infrastruktur, säger han i en kommentar.  

Bra besked och stora behov 

Företagarna välkomnar de extra resurserna till underhållet av Sveriges vägnät. Dess betydelse för ekonomin och arbetsmarknaden går knappast att överskatta. Där vägarna är i dåligt skick tar leveranser längre tid, företagarnas fordon slits snabbare och det blir svårare att få tag i personer att anställa eftersom långa restider mellan hem och arbete minskar viljan att ta ett jobb lite längre bort. 

− Behoven av underhåll av Sveriges vägar är stort. Därför är det positivt att regeringen nu tillför pengar för underhåll, säger Mathias Mellgren Helge, näringspolitisk expert på Företagarna. 

Ett trendbrott  

Regeringens besked tas också emot mycket positivt av Sveriges åkeriföretag, som är ett till Företagarna anslutet branschförbund.  

− Vi har jobbat mycket och länge med denna fråga och det är väldigt glädjande att det satsas mer pengar. Dock så är behoven mycket stora eftersom vägnätet är eftersatt med för lite pengar till underhåll under många år. Därför ser vi detta som ett trendbrott och förhoppningsvis blir mer av denna vara, säger Ulric Långberg samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag. 

Stora skillnader i landet 

Det är tydligt att det finns stora skillnader i underhåll av vägnätet i landet. I en nyligen framtagen undersökning fastställer Riksförbundet M Sverige att det råder stora skillnader i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Sämst är vägarna i Norrbottens län, följt av Västerbottens län. Glesbygden prioriteras helt enkelt ofta inte, trots att det kanske är där som det är mest avgörande att vägarna håller måttet, eftersom det inte finns några transportalternativ. 

− Ska företag kunna verka och växa i hela Sverige anser Företagarna att regeringen behöver tydligt prioritera vägunderhållet till inte bara till de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna utan i hela Sverige, säger Mathias Mellgren Helge. 

Se infrastrukturen i sin helhet 

Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 200 mil kommunala gator och vägar och cirka 45 000 mil enskilda vägar. Cirka 7 400 mil enskilda vägar får statsbidrag i dagsläget. Som regeringen konstaterar i sitt pressmeddelande är stora delar av det statliga vägnätet byggda före 1970 och har en livslängd på mellan 40 och 60 år. 

− Man får inte glömma bort att ett lands infrastruktur alltid måste ses i sin helhet. Det behövs även ökad kapacitet i hela transportsystemet, både väg- och järnvägsnätet måste underhållas. Flaskhalsar i järnvägen och eftersatta vägnät är problem som runt om i landet som skapar förseningar och störningar i transportflödet. Det krävs därför även ökad kapacitet i hela transportsystemet, säger Mathias Mellgren Helge.  

Fler nyheter från Företagarna