För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra utbyggnad av yrkesutbildningen

Publicerad 13 sep 2023
Företagarna välkomnar att regeringen satsar på att bygga ut yrkesvux och yrkeshögskolan.

Regeringen tillför nästan 1,4 miljarder kronor i den kommande budgetpropositionen för att förstärka regionalt yrkesvux. Därtill satsar den 385 miljoner kronor på yrkeshögskoleutbildning. Det meddelade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson på en pressträff under tisdagsförmiddagen. 

− Företagarna välkomnar satsningarna på både yrkesvux och yrkeshögskolan. Det öppnar dörrar in till jobb ute i företag som i dag inte blir gjort, säger Diana Vasiliou, expert på utbildning och kompetensförsörjning på Företagarna. 

Betydande utbyggnad  

Enligt Johan Pehrson och Mats Persson kan pengarna översättas till ungefär 16 500 ytterligare helårsplatser i regionalt yrkesvux nästa år. Satsningen på yrkeshögskolan beräknas ge omkring 3 000 nya helårsplatser nästa år, lika många 2025 och cirka 7 000 fler helårsplatser årligen från och med 2026. 

Diana_Vasiliou_rund.png

− Regeringens besked innebär en 15-procentig ökning av yrkeshögskolan de närmsta tre åren. Det är betydligt högre än YH-utredningen som föreslår en ökning av antalet utbildningsplatser på 35-procent under en tioårsperiod, säger Diana Vasiliou. 

Slå vakt om uthållighet 

Företagarna har under lång tid förespråkat fler platser och bättre tillgänglighet inom såväl den regionala yrkesutbildningen och yrkeshögskolan. För att den nu aviserade utbyggnaden ska få effekt gäller det dock att den fortsätter, så att inte anslagen faller tillbaka igen efter tre år och ställer både utbildningssamordnare och framtida elever inför problem. 

− Regeringen motiverar den stora satsningen med att det ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden, men det är viktigt att den fortsatta utbyggnaden av utbildningarna är strukturell och uthållig och inte en konjunkturåtgärd, säger Diana Vasiliou. 

Jobb som är efterfrågade 

Trots de senaste årens satsningar på yrkesutbildning är samhällets behov och företagens efterfrågan långt mycket större. Arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasieskola och eftergymnasial nivå är mest efterfrågad av små och medelstora företag.  

Under pressträffen betonade Johan Pehrson att satsningar på yrkesutbildningar leder till riktiga jobb och att den stärker integrationen av utrikes födda. Mats Persson tryckte på att det är arbetsmarknadens behov som ska styra vilka utbildningar som ska genomföras.  

− Det är småföretagen som skapar flest nya arbetstillfällen. Därför är det viktigt att deras behov beaktas i planering och dimensionering av utbildningarna. Var för sig har de små företagen små behov av kompetens och kompetensutveckling, men sammantaget är behoven mycket stora, säger Diana Vasiliou. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna