För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra, men glöm inte de som står utanför arbetsmarknaden

Publicerad 20 sep 2023
Samtidigt som Företagarna välkomnar fler platser på yrkesvux och yrkeshögskolan är det många långtidsarbetslösa och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som inte kvalificerar sig för dessa utbildningar, säger Diana Vasiliou.
Diana Vasiliou är Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning.

Företagarna välkomnar att regeringen i budgetpropositionen satsar på fler platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Nästa år tillförs 1 362 miljoner kronor för att förstärka regionalt yrkesvux och 385 miljoner kronor för yrkeshögskoleutbildning. Totalt, inklusive studiemedel, betyder det att regeringen tillför 1 747 miljoner kronor.

− Detta är en stor satsning som vi efterfrågat länge. Nu vill vi verkligen att småföretagens behov tas i beaktande i planering och dimensionering av utbildningen och att satsningen inte är tillfällig, utan långsiktig, säger Diana Vasiliou, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning.

För dialog med företagen

Företagarna understryker att yrkeshögskolan måste ha en nära dialog med branschorganisationer och företag i sin bedömning om vilka utbildningar som behövs och som möter företagens behov av arbetskraft.

Samtidigt som Företagarna välkomnar fler platser på yrkesvux och yrkeshögskolan är det många långtidsarbetslösa och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som inte kvalificerar sig för dessa utbildningar. Det kan till exempel handla om att de saknar språkkunskaper.

− Vi anser att det behövs andra satsningar för att långtidsarbetslösa och de som saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad ska kunna komma i arbete. Sådana satsningar lyser dock med sin frånvaro i denna budget, säger Diana Vasiliou.

Det behövs fler utbildningsaktörer

Regeringen kommer att sjösätta en ny form av yrkesutbildning, efter att den lade ner försöket med branschskolor. För 2024 föreslår regeringen därför en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan.

− Vi välkomnar utredningen. Det behövs fler aktörer som kan erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå och det är bra att själva modellen ska likna yrkeshögskolans modell. Det är dock viktigt med dialog med småföretagens om både geografisk placering och utbildningens innehåll. Utöver detta är det av största vikt att satsningen inte är tillfällig utan håller i sig på lång sikt, så att utfallet inte blir lika kortsiktigt som det blev med branschskolorna. Det var en satsning som vi gärna hade sett få en fortsatt chans i stället, säger Diana Vasiliou.

Vad vill regeringen göra?

Samtidigt ser Företagarna samma problem med dessa yrkesutbildningar som med yrkeshögskolan och yrkesvux: Det är satsningar som exkluderar många långtidsarbetslösa och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

− Vad har regeringen för plan för dem som inte kvalificerar sig till dessa utbildningar, frågar Diana Vasiliou.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna