För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Landsbygdsutveckling i fokus i Lycksele

Publicerad 9 okt 2023
Företagande är nyckeln till en levande landsbygd. Det budskapet hade Företagarna med sig till den nationella Leaderträffen i Lycksele.
Mathias Mellgren Helge, näringspolitisk expert på Företagarna, på den nationella Leaderträffen i Lycksele.

Lycksele har i dagarna varit platsen för en nationell konferens om landsbygdsutveckling. Det rörde sig om en nationell Leaderträff med fler än 200 deltagare. Konferensen kretsade kring frågor om hur samarbetet mellan företag, föreningsliv, kommun och kommuninvånare kan bli bättre för att ge goda förutsättningar för livet på landsbygden.

Kraft och energi på landsbygden

Företagarna var på plats med en monter och deltog i möten och seminarier.

− Det är roligt att se den kraft och energi som finns på landsbygden och hur stort ansvar många tar för att utveckla platsen de bor på. Vårt deltagande handlade om att lyfta vikten av företagare som utvecklare av landsbygden, säger Mathias Mellgren Helge, näringspolitisk expert på Företagarna.

EU har antagit en landsbygdsvision om starkare, sammankopplade, motståndskraftiga, välmående och framgångsrika landsbygder. I det sammanhanget nämns ofta Leader som en viktig möjliggörare.

– Det pågår en omfattande mobilisering, ledd av Europeiska kommissionen, för att stärka landsbygdernas röster och öka samarbetet i den gemensamma landsbygdspakten. Leader har fått en alltmer framträdande roll i pakten, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

Infrastrukturen måste finnas på plats

Leader står för samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden (på franska Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale). Det är en metod där privat, ideell och offentlig sektor tillsammans arbetar för att bidra till lokal utveckling genom projekt som finansieras till hälften av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och till hälften av svenska staten, men även kommuner och ibland regioner kan vara involverade i finansieringen.

− Det är företagare som skapar jobben och utan jobb är det svårare att bo kvar på landsbygden. Men för att företagen ska kunna verka måste det finnas vägar som underhålls, tåg som kommer i tid, mobiltäckning och snabbt bredband, säger Mathias Mellgren Helge. 

Fakta: Leader

Leader är en modell som finns i hela EU och innebär att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling i ett geografiskt område. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Leader-programmet infördes i EU 1991 för att stödja utvecklingen i missgynnade landsbygdsområden genom projekt som tillgodoser lokala behov. Sedan 2014 används Leadermodellen för att finansiera projekt i landsbygds-, stads- och kustområden.

Varje geografiska område kallas för ett leaderområde. I Sverige har 40 leaderområden blivit godkända av Jordbruksverket för perioden 2023–2027.

Personer från de tre sektorerna i leaderområdet bildar en lokal aktionsgrupp som kallas för LAG (Local Action Group). Det är en ideell förening som leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade.

I ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till lokala utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Källa: Jordbruksverket.

Fakta: Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Nätverket har ett nittiotal medlemmar som samverkar och lär sig av varandra. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige. Företagarna är medlem i Landsbygdsnätverket.

Källa: Landsbygdsnätverket.

Fler nyheter från Företagarna