För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krångla inte till den offentliga affären

Publicerad 20 okt 2023
Fler småföretag hittar till den offentliga affären, men många menar samtidigt att det blivit krångligare att delta i offentliga upphandlingar.

Småföretag deltar i dag oftare i offentliga upphandlingar än för åtta år sedan. Dessutom blir de små företagen alltmer specialiserade när de gör det. Många väljer redan i förväg om de ska satsa på att lämna anbud på annonserade kontrakt eller delta i direktupphandlingar i stället.

Rapport: Offentlig upphandling och småföretag.

Trots att det är positivt att fler småföretag lämnar anbud och arbetar efter en uttalad strategi upplever småföretagare alltjämt att offentlig upphandling är tidskrävande och svårt. Det skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling, i en expertkommentar i branschtidningen Inköpsrådet.

− Nästan hälften anser dessutom att den blivit krångligare på senare år. Detta är en trend som alla tillsammans måste bryta. Allt från hur upphandlingsdokument skrivs till de facto vilka krav som ställs i de olika upphandlingarna, säger han.

Småföretagarvänlig upphandlingspolicy.

Det borde inte krävas konsulthjälp för att vara med

Ett upphandlingsdokument ska inte vara så komplicerat utformat att det krävs konsulter för att tyda vad som står, än mindre att tvingas anlita konsulter för att lämna ett anbud. Småföretag är bra på vad de gör, det vill säga sin kärnverksamhet, skriver Magnus Johansson i Inköpsrådet.

Till sin form är direktupphandlingar lösare i konturerna, men även om det attraherar mindre företag kan det vara svårt att få reda på när och hur sådana kontrakt ingås. Det finns inget krav på annonseringar.

− Tyvärr vet vi i dagsläget inte hur många direktupphandlingar som ingås årligen i Sverige, och inte heller värdet av dessa. Men småföretagen har dock snappat upp denna möjlighet och det är positivt, utifrån direktupphandling som en bra ingång till offentliga affärer, säger han.

Läs Magnus Johanssons expertkommentar i Inköpsrådet.

Fler nyheter från Företagarna