För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vägen till konkurrenskraftig klimatpolitik

Publicerad 30 nov 2023
Med rätt förutsättningar kan Sverige bidra till att minska utsläppen både inom och utom landets gränser samtidigt som vi stärker tillväxten och uppfyller de åtaganden som vi förbundit oss till inom EU.

I en ny rapport som presenteras i dag ger Företagarna ett inspel till regeringens klimatpolitik, med särskilt fokus på den klimathandlingsplan som väntas presenteras inom kort. Rapporten tar avstamp i hur Sverige bör förändra och anpassa politiken efter EU:s höjda klimatambitioner.

Rapport: Hur Sverige uppnår sina internationella klimatmål

Näringslivet måste vara med på banan

EU har fastställt målet om ett klimatneutralt Europa till 2050. Flera lagförslag har presenterats, klubbats och börjar nu implementeras för att medlemsländerna ska minska utsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och på sikt nå nettonollutsläpp. För att uppnå etappmålet till 2030 har ett särskilt lagstiftningspaket presenterats, Fit for 55, som innehåller uppdaterad och skärpt lagstiftning inom områdena klimat, energi och transport.

− Med rätt förutsättningar kan Sverige bidra till att minska utsläppen både inom och utom landets gränser samtidigt som vi stärker tillväxten och uppfyller de åtaganden som vi förbundit oss till inom Europasamarbetet – men det kommer bara gå om näringslivet är med på banan, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert inom klimat och miljö.

Kostnadseffektiv klimatpolitik

Rapporten analyserar förslagen i regeringens utredning om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats eller kan förväntas inom EU:s nya klimatlagstiftning. Förslagen utvärderas utifrån fyra kriterier som Företagarna anser är nödvändiga för en konkurrenskraftig klimatpolitik.

För det första ska Sverige uppfylla målen om utsläppsminskningar från EU, men inte gå längre.  För det andra måste klimatpolitiken vara teknikneutral. För det tredje behöver näringslivet stabila spelregler. För det fjärde är en kostnadseffektiv klimatpolitik helt nödvändig.

−Nu krävs ett skifte i svensk klimatpolitik. Det är företagen som till största delen kommer att genomföra förändringarna för att minska utsläppen. Då behövs kostnadseffektiva styrmedel, fungerande samhällsinfrastruktur och ett bra företagsklimat, så får vi lönsamma företag. Lönsamma företag har råd att genomföra den omställningen som krävs, säger Jennie Albinsson.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna