För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Se upp för nålsögon i den offentliga upphandlingen

Publicerad 10 mar 2023
Den offentliga upphandlingen blir alltmer ett politiskt styrmedel för att lösa samhällsproblem vilket skapar problem, skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

I en expertkommentar på branschsajten Inköpsrådet.se lyfter Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrensfrågor, Magnus Johansson, att det är problematiskt att allt fler krav ställs på leverantörerna för att de få vara med och lämna anbud i offentliga upphandlingar:

”Hur långt kan vi dra det hela kring den ökning av krav som ställs i offentlig upphandling kontra möjligheten för företag att kunna delta?”, skriver han.

Det åligger enligt Företagarna offentliga aktörer ett stort ansvar att förmedla sina offentliga kontrakt så att så stor del av företagen, som är lämpliga och har möjlighet att leverera, kan få göra just det.

”Många leverantörer säger sig vara missnöjda med att krav som ställs är för komplexa och numera omfattar så mycket mer än det enskilda köpet. Du ska som leverantör inte bara ha förmåga att leverera det som efterfrågas, utan du ska även uppfylla samhällsnyttiga krav i form av bland annat arbetsrättsliga villkor, hållbarhet och andra sociala villkor”, skriver Magnus Johansson.

Till saken hör att den offentliga marknaden inte är lika mån om att följa upp de krav som ställs. Om inte det görs riskerar krav begränsa konkurrenskraften samtidigt som det inte utestänger oseriösa leverantörer.

”För att upphandlande organisationer och leverantörer ska kunna leda utvecklingen framåt bör mer fokus riktas mot själva avtalen och deras sanktionsmöjligheter. Därtill kopplat en aktiv avtalsuppföljning där båda parter tillsammans kan reda ut de utmaningar som behöver åtgärdas”, skriver Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna