För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Systembolaget har inte monopol på bra argument

Publicerad 1 jun 2023
När verkligheten möter en reglerad småskalig gårdsförsäljning är det inte Armageddon eller Ragnarök som inträffar. Däremot en mer levande besöksnäring med goda smakupplevelser i hela landet, skriver Mathias Mellgren Helge.
Mathias Mellgren Helge. Foto: Oskar Omne.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv många duktiga mat- och dryckesproducenter. Intresset inom landet och utomlands ökar och antalet producenter har ökat kraftigt de senaste åren. Vi står här och nu inför ett unikt tillfälle att utveckla besöksnäringen och öka intresset för Sverige som dryckesnation. 

Ökad turism innebär ökade intäkter inte bara för de företag som säljer drycker genom gårdsförsäljning utan även researrangörer, hotell, restauranger, caféer, turistanläggningar, matvaruaffärer och andra lokala företag. Detta skapar ökade förutsättningar att driva företag, leva och bo i hela landet.

Sluta vara rädd för gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning, en fråga dragen i långbänk

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har diskuterats länge i Sverige, bland annat genom utredningar 2010 och 2021. Gång på gång kommer man fram till att det är möjligt att tillåta detta samtidigt som Systembolagets monopol finns kvar. Ändå händer inget. Varför?

Vi kan börja med det grundläggande. Den senaste utredningen, alltså den från 2021, slår fast att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under begränsade former är möjligt att förena med ett bibehållet monopol för Systembolaget. Samma slutsats som den tidigare utredningen kom fram till. Vi kan med det konstatera att om det är något vi inte behöver mer av så är det statliga utredningar på detta område.

Företagarnas remissyttrande: SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Vi behöver heller inte förlita oss på utredningarnas beräkningar. Om vi för en liten stund lämnar det svenska perspektivet, och vi behöver inte färdas längre än till ett grannland, så kan vi snabbt få en bild av hur det kan se ut. Gårdsförsäljning fungerar sedan länge i Finland. När verkligheten möter en reglerad småskalig gårdsförsäljning är det inte Armageddon eller Ragnarök som inträffar. Däremot en mer levande besöksnäring med goda smakupplevelser i hela landet. 

Dörren på glänt för gårdsförsäljning

Positiva effekter på besöksnäringen

Utredningen från 2021 ger också de tydliga ramar som borde lugna kritiker som ser Systembolagets fall framför sig. Förslaget innebär att försäljning endast får ske av mindre producenter i begränsad mängd och i samband med provsmakning och rundvandring, det senare är något som många tillverkare redan erbjuder. Många mindre företag skulle alltså kunna skala upp sin verksamhet om gårdsförsäljning blev verklighet och det skulle ha positiva effekter på besöksnäringen och företagandet speciellt på landsbygden.

De svenska dryckestillverkarna är väl spridda över landet. Tillverkning sker i samtliga 21 län och i fler än 200 av Sveriges 290 kommuner, inklusive flera av landets minsta kommuner. Alltså skulle möjligheten till gårdsförsäljning kunna öka antalet arbetstillfällen på landsbygden och om dessa företag blir intressanta besöksmål gynnas även andra turistföretag och det lokala näringslivet. Den allt vanligare hemestern kan då också få en del av den guldkant som många söker under sin ledighet, men i spår av pandemi och inflation kan ha allt svårare att kunna realisera som en utlandssemester. 

Att tillåta gårdsförsäljningen får också tydliga ekonomiska effekter – inte minst i form av arbetstillfällen. Utredningen har kommit fram en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent och ett generellt ökat intresse för lokalt producerade drycker och ökad försäljning på andra ställen. I slutändan skapar det underlag för ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd både lokalt och nationellt. 

Regeringens giv viktig för landsbygden

Gamla argument återanvänds

De tongångar och argument som nu används av kritiker till gårdsförsäljning känns igen från den tid då Systembolaget övergick från försäljning över disk till butiker, när öppettiderna utökades och när lördagsöppet infördes. Vi söp inte ihjäl oss då och kommer inte göra det nu heller. Att konsumtionen skulle öka ses också som försumbart i utredningen. Helt enkelt för att den som vill öka sin konsumtion har billigare och lättare sätt att komma över alkohol. 

Det finns en bred majoritet för gårdsförsäljning i riksdagen och svenska folket ser positivt på det. Enligt en färsk SIFO-undersökning ser 65 procent ganska eller mycket positivt på att tillåta gårdsförsäljning. Socialminister Jakob Forssmed har ingen anledning att vänta. Regeringskollegan, justitieminister Gunnar Strömmer såg på kort tid till att danstillståndet avskaffades efter årtionden av väntan på oklara grunder. Nu kan socialministern ge Sveriges besöksnäring ett nytt verktyg som låter vårt land skörda såväl upplevelser som arbetstillfällen.  

P.S. Inga onödiga krångliga regler. Vi vet att ju osäkrare politiker desto fler regler, och denna reform förtjänar bättre än så. Regler för företag måste därför vara begripliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga, samt ge möjlighet för företagen att utvecklas.

Fler nyheter från Företagarna