För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sluta vara rädd för gårdsförsäljning

Publicerad 20 feb 2020
Frågan om att låta dryckesproducenter sälja sina varor direkt till allmänheten har stötts och blötts länge. Nu gäller det att få gårdsförsäljningen på plats.

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol är en riktig långbänk. Nu har den dykt upp igen för debatt och beslut i riksdagen som en del av Socialutskottets betänkande om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Det är flera riksdagsledamöter som motionerat om gårdsförsäljning, men i sak ändras inget efter veckans klubbslag i kammaren. Utskottet hänvisar till pågående arbete i frågan och motionerna om gårdsförsäljning har därför avslagits i väntan på vidare utredning.

− Jag förstår att många är otåliga. I dag sysselsätter de små dryckesproducenterna närmare 2 500 personer och omsätter drygt 1,7 miljarder kronor. De har potential att utvecklas ytterligare om förutsättningar ges, säger Mathias Mellgren Helge, näringspolitisk expert på Företagarna.

Företagare hålls tillbaka utan rimliga skäl

Företagarna menar att produktion av drycker är en växande bransch med kvalitetsprodukter som hålls tillbaka av en monopolreglering, utan rimliga skäl. Risken för en osund alkoholkonsumtion eller drastiskt ökande alkoholskador på grund av gårdsförsäljning uppskattas till mycket liten. Det handlar om relativt dyra hantverksprodukter som säljs till de som besöker tillverkaren i begränsad mängd.

− Antalet producenter har ökat explosionsartat de senaste åren och på sikt ser vi att gårdsförsäljning kan bidra till ett ökat företagande och ökad sysselsättning främst på landsbygden något som inte bara gynnar de små vingårdarna, destillerierna och bryggerierna utan hela den lokala och regionala ekonomin, säger Mathias Mellgren Helge och tillägger:

−  Dessutom finns stora möjligheter till ökad turism. Möjligheten till gårdsförsäljning bör därför ses som en viktig del i att stärka företagandet på landsbygden och den svenska turism- och besöksnäringen

Ny utredning på gång

Redan för tio år sedan föreslog utredningen Gårdsförsäljning (SOU 2010:98), ett delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor, gårdsförsäljning i mindre skala, med bibehållet detaljhandelsmonopol och i harmoni med både EU-rätten och de alkoholpolitiska målen. Någon majoritet fanns dock inte i riksdagen. Men 2018 kunde riksdagen genom ett utskottsinitiativ rösta ja till gårdsförsäljning sedan Kristdemokraterna och Liberalerna ställt sig bakom det.

− På ytan är frågan enkel, men avvägningarna gör den komplicerad. I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet framgår att en utredning om gårdsförsäljning ska tillsättas under 2020 för att bena ut hur ett system kan fungera. Det bör dock göras utifrån vetskapen om att det finns en majoritet i riksdagen för att införa gårdsförsäljning och att en utredning redan finns. Vi kan inte låta företagarna det handlar om behöva vänta tio år till, säger Mathias Mellgren Helge.

Fler nyheter från Företagarna