För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Precision viktigt för att påverka EU-beslut

Publicerad 8 jun 2023
Det är lika tokigt att slå in öppna dörrar som att banka på dem som inte går att öppna. Genom att veta vilka dörrar som är öppna och kroka arm med andra kan Företagarna arbeta för bättre företagarpolitik i EU.
Berlaymontbyggnaden i Bryssel är en av EU-kommissionens byggnader. Foto: PP Photos/Shutterstock.com.

Precis som företags leverantörskedjor ofta korsar landsgränser blir lagar och regler ofta till i ett större sammanhang än i kommunen eller ens i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner påverkas ungefär hälften av dagordningspunkterna på en vanlig fullmäktigedagordning direkt eller indirekt av EU. Därför är det nödvändigt för Företagarna att ha örat mot marken för att i ett tidigt skede veta vad som är på gång i EU:s beslutsmaskineri.  

– EU påverkar en majoritet av all svensk lagstiftning och trenden är ökande. Då är det viktigt att se över hur vi kan förbättra Företagarnas möjligheter att nå fram med våra budskap och policyförslag även i Bryssel, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.  

Koll på dagordningen i EU 

Företagarna har inget representationskontor i Bryssel, utan arbetar dels tätt med paraplyorganisationen SMEunited, dels genom att de politiska experterna på Företagarnas rikskontor har sina upparbetade kontaktnät.  

På torsdagen besökte SMEunited Företagarna i Stockholm och nyligen besökte hela avdelningen för analys och opinion på Företagarna SMEunited i Bryssel.  

– För oss är det viktigt att ha nära kontakter med SMEuniteds experter och dess generalsekreterare, Véronique Willems. Det handlar om att de ska kunna vara framåtlutade som agendasättare i den europeiska sociala dialogen och i påverkan på EU-institutionerna, säger Företagarnas policychef Patrick Krassén

Lagstiftningsinitiativ under utarbetning i Bryssel 

Den europeiska paraplyorganisationen arbetar med viktiga lagstiftningsområden som ekonomisk politik och finanspolitik, sysselsättnings- och socialpolitik, miljöpolitik, företagspolitik, inre marknad, rättsliga frågor och FoU. Den har en direkt roll i all EU-politik som påverkar små och medelstora företag i EU genom direkta kontakter med EU-institutionerna liksom rollen som arbetsmarknadspart.  

– Ett antal omfattande lagstiftningsinitiativ är för närvarande under utarbetning i Bryssel. För att lagstiftningen inte ska bli skadlig för småföretag – som utgör ryggraden i den europeiska ekonomin – krävs ett kontinuerligt och målmedvetet arbete, säger Pernilla Norlin. 

Brist på konsekvensanalyser  

I samband med besöket i Bryssel besökte avdelningen för analys och opinion bland annat Svenskt Näringslivs representationskontor, flera svenska europaparlamentariker och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Jeanette Lund, näringspolitiskt råd med fokus på sammanhållningspolitiken och europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) redogjorde för Sveriges arbete under vårens EU-ordförandeskap med fokus på den inre marknaden och konkurrenskraft. Bland annat lyfte hon tillståndsprocesser och behovet att påskynda dessa, liksom betinget med konsekvensanalyser, som knappt hälften av de nya lagarna, har trots att det finns ett uttalat krav på sådana. 

– Det är nödvändigt att vi har en kontinuerlig dialog med våra folkvalda i EU och följer de politiska processerna i Bryssel, precis som vi gör med riksdagen eller fullmäktige. Då kan vi både hålla oss informerade om var i beslutssystemet en politisk fråga befinner sig och när institutionerna är mest mottagliga för påverkan, säger Patrick Krassén. 

Företagarnas avdelning analys och opinion i Bryssel.jpg

Företagarnas avdelning för analys och opinion i Bryssel, maj 2023. 

Fler nyheter från Företagarna