podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kompetensutveckling på småföretagens villkor

Publicerad 29 jun 2023
Viljan saknas inte, men formerna för kompetensutveckling brister alltför ofta, visar Företagarnas nya rapport.

Dagens system för att främja kompetens- och företagsutveckling är inte anpassat efter de mindre företagens behov. Trots att de offentliga anslagen kan räknas i miljarder kronor består de små företagens svårighet att hitta lämplig arbetskraft år efter år.

I den nya rapporten Snacka om effekt – så fick vi 778 småföretag att satsa på kompetensutveckling, visar Företagarna tillsammans med Affärskompetens Sverige att de institutioner som förfogar över offentliga medel för finansiering av utbildning behöver möta företagen i deras vardag och i möjligaste mån bidra till att lösa företagens främsta hinder: kostnaden, tiden och tillgång till träffsäker utbildning.

Anna_Libietis_rund.jpg

– Viljan saknas inte, men formerna för kompetensutveckling brister alltför ofta. Om företagarna och de redan anställda kan lära nytt, ta sig an nya arbetsuppgifter och bidra till företagens tillväxt, öppnas även möjligheten för fler människor att komma i arbete, säger Anna Libietis, Företagarnas expert på kompetensutveckling och utbildning.

Satsa på personalen man har 

Småföretagen i Sverige är den sektor som har flest anställda: två miljoner personer. De allra flesta småföretag vill också växa och anställa ännu fler, men svårigheten att hitta lämplig arbetskraft reser hinder. En viktig del av lösningen är därför att satsa på redan befintlig personal.  

– Kartläggningar visar att småföretagare satsar på kompetensutveckling i mindre utsträckning än större företag. Småföretagen riskerar därför att hamna på efterkälken i vår tids snabba utveckling. I en småföretagares tidspressade vardag behöver ofta kundleveranser och problemlösning prioriteras framför utveckling av företaget och företagets kompetens, säger Sara Hellberg, verksamhetsansvarig på Affärskompetens Sverige.

Stor potential

Rapporten Snacka om effekt – så fick vi 778 småföretag att satsa på kompetensutveckling är resultatet av ett ettårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden. Målgruppen var ledare och anställda i småföretag med 0-49 anställda. Projektet har möjliggjort kompetensutveckling för ett stort antal småföretag från olika branscher runt om i Sverige, och ger bevis på att kompetensutveckling i småföretag kräver att småföretagen och de anställda möts upp i deras vardag, och att kostnaden för utbildning, svårigheten att avvara personal och bristen på träffsäker utbildning utgör de främsta hindren.

– Potentialen är stor. Det är hög tid att prioritera landets småföretagare och deras två miljoner anställda om vi vill se verklig och varaktig effekt av de stora satsningar som görs, avslutar Anna Libietis.

Fyra förslag för bättre kompetensutveckling

Det är långt kvar till en tillfredsställande situation så nästa steg måste tas nu. Företagarna föreslår därför följande fyra åtgärder: 

  • Ge ett uppdrag till Tillväxtverket att främja långsiktig kompetensutveckling i småföretag. 
  • Inrätta en regional funktion för kompetensutveckling i småföretag.
  • Skatteincitament vid inköp av kompetensutvecklande tjänster.
  • Ge ett nytt uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan: säkerställ att småföretagens behov fångas upp. 

Läs mer om Företagarnas förslag i rapporten: Policyförslag

Taggar
Fler nyheter från Företagarna