För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Dags att skala upp yrkeshögskolan

Publicerad 31 jan 2023
Ökade anslag till fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan behövs för att lösa problemet med kompetensbrist i många företag.

Konkurrensen mellan utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan är hård. I den senaste ansökningsomgången ligger beviljandegraden av utbildningsplatser på 34,8 procent. Med andra ord är det 65 procent som får avslag. Detta samtidigt som behovet av både nyanställningar och kompetensutveckling är mycket stort bland små och medelstora företag. 

Ett trendbrott

Anna_Libietis_rund.jpg

Ansökningarna från utbildningsanordnarna baseras på behov hos och avsiktsförklaringar med näringslivet, men även om intresset är mycket stort minskar det totala utbudet av utbildningsplatser på yrkeshögskolans program. Marginellt förvisso, med en procent, men det är ett trendbrott.  

−Yrkeshögskolans expansion har varit stark sedan starten 2009 och den har dubblerats sedan 2014, men på senare år har expansionen avtagit och nu minskar alltså platserna. Det är olyckligt sett till det stora behov som finns på arbetsmarknaden, säger Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning. 

Skala upp 

Nio av tio elever på YH-utbildningar får arbete inom den bransch de är utbildade för. Företagarna anser därför att yrkeshögskolan bör skalas upp.  

−Myndigheten för yrkeshögskolan menar att det, sett till ansökningarnas kvalitet och arbetsmarknadens behov, vore möjligt att godkänna en större del av ansökningarna. Vi har fått glädjande indikationer på att de inför kommande budget också kommer att signalera detta till regeringen, säger Anna Libietis Jansson. 

För att tillförsäkra fortsatt hög kvalitet i samband med utbyggnad bör i första hand befintliga utbildningsanordnare och utbildningar tilldelas ökade anslag. Expansionen behöver följas av löpande utvärdering som säkerställer att utbildningens kvalitet håller erforderlig nivå.  

−Att den höga kvaliteten bibehålls är givetvis angeläget men nu är det läge att skala upp, säger Anna Jansson Libietis. 

Skriande behov

Företag som i dag inte hittar rätt personer att anställa efterfrågar flexibla möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling.  

−Vi ser att yrkeshögskolan i spetsen av det offentliga utbildningssystemet har en stor utvecklingsresa att göra för att fånga upp småföretagens behov av ny kompetens och samtidigt stimulera det skriande behovet av kompetensutveckling, säger Anna Jansson Libietis. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna