podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vad gör ditt företag om ett hjärta stannar?

Publicerad 11 feb 2023
Ta en alla hjärtans dag-fika på företaget och prata om vilken första hjälpen-utrustning ni har och kan behöva, tipsar Företagarnas arbetsmiljöexpert.

Alla hjärtans dag står för dörren. Blommor, geléhjärtan och kort i skira färger är några av de attribut som förknippas med dagen. Kanske borde även en hjärtstartare ingå? 

Arbetsmiljöverket har inga föreskrifter som rör hjärtstartare och det finns inga lagparagrafer motsvarande dem om brandskyddsutrustning i Lagen om skydd mot olyckor. Det är upp till företagen själva att avgöra om de har behov av hjärtstartare. Det förutsätter i sin tur att någon gör den bedömningen. 

− Jag upplever att många mindre företag saknar kunskaLise-Lotte liten.pngp och rutiner för att arbeta långsiktigt med frågor som rör första hjälpen och krisstöd utöver det mest uppenbara. Man har kanske en första hjälpen-låda och plåster i ett hörn, men inte så mycket mer, säger Företagarnas arbetsmiljöexpert Lise-Lotte Argulander.   

Hjälpåtgärder vid akut sjukdom

Föreskrifterna som handlar om de hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner heter Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) och gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen. Därtill finns en rad olika specifika föreskrifter. Villkoren och förutsättningarna ser ju väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet företagen bedriver. Medarbetare som jobbar i miljöer där det finns risk att skadas av maskiner eller exponering för farliga ämnen ställer helt andra krav på arbetsgivaren än dem som har anställda i kontorsmiljö.  

Risken att någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är däremot inte lätt att ringa in. Det är därför många gör parallellen till brandskydd.   

− Enligt Svenska hjärt-och lungräddningsregistret drabbas årligen 13 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. När det händer är varje ögonblick bokstavligen livsviktigt. Det är bra med hjärtstartare, men det krävs även kunskap om hur man använder en sådan, säger Lise-Lotte Argulander. 

Första hjälpen för fler

Hon menar att frågan handlar om att ha ett tänk på företaget om att utbilda personal i frågor som rör första hjälpen. Även om det bara finns krav på att några ska ha den kompetensen är det inget som hindrar att fler får möjlighet att utbilda sig.  

− Det är värdefull kunskap som man kan ta med sig överallt i samhället och som man aldrig vet när den kommer till användning. Mitt tips är att ta en alla hjärtans dag-fika på jobbet och prata om de här frågorna, säger Lise-Lotte Argulander. 

Kanske är det där cirkeln sluts? I Sverige påminner Alla hjärtans dag en hel del om Halloween. Båda traditionerna har tagit plats i offentligheten relativt sent och med tydlig inspiration från USA. Fast om Halloween kretsar kring döden och spöken bultar hjärtat för kärleken den 14 februari. Låter man däremot en skugga från höstens hågkomst av de döda nå fram till Alla hjärtans dag så kan man konstatera att samtal om liv och död passar ganska bra. 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna