För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skattemedel ska aldrig finansiera kriminell verksamhet

Publicerad 9 feb 2023
Bästa sättet att mota välfärdsbrott kopplat till offentlig upphandling är att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till den offentliga marknaden.

Vad kan upphandlande organisationer göra för att hindra oseriösa aktörer att få tillträde till den offentliga marknaden? Det är ämnet för den senaste expertkommentaren av Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Magnus Johansson i branschtidningen Inköpsrådet.

Dels behöver det bli enklare för upphandlande myndigheter att få verktyg för att själva kunna utföra kontroll, och inte minst stöd för hur kontrollen ska gå till.

”Leverantörskontroll generellt handlar om så mycket mer om än att få kännedom om eventuella begångna brott, utan ska säkerställa att leverantören är lämplig att utföra uppdraget i sin helhet.”, skriver Magnus Johansson.

Dels krävs en aktiv avtalsuppföljning, men eftersom det sker i ett senare skede kan skadan vara svårare att reparera.

I dag bygger uteslutningsreglerna i upphandlingslagarna i stort sett på att leverantörerna själva får intyga på heder och samvete i en sanningsförsäkran att de inte begått brott som ska medföra uteslutning. För det fall en leverantör skulle lämna falska uppgifter i en sådan sanningsförsäkran kan leverantören dömas för brott. Det är otillräckligt.

En sittande utredning analyserar frågan om effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt. Det är bra. Inte minst för att lättare kunna hålla oseriösa leverantörer utanför den offentliga marknaden, men också för att öka tilliten till den offentliga affären.

Läs Magnus Johanssons expertkommentar i Inköpsrådet. 

Fler nyheter från Företagarna