För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Blåa näringar viktiga i ny livsmedelsstrategi

Publicerad 17 feb 2023
Regeringen glömde bort att bjuda in företrädare för de blå näringarna till uppstartsmötet för en ny livsmedelsstrategi.
Tångsallad. Foto: Svenskt vattenbruk och sjömat.

Musslor, alger, ostron, fisk och sjöpung. Det är exempel på sjömat som odlas i Sverige. Verksamheterna kallas ibland för blå näringar eller vattenbruk och de utvecklas snabbt.

I fjol sjösattes det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för åren 2021‑2027, som bygger på en EU-förordning. Sverige satsar stort i den nya Havs-, fiske- och vattenbruksfonden, för att utveckla just vattenbruket, vilket även är en prioriterad näring i EU.

När landsbygdsminister Peter Kullgren nyligen bjöd in fler än hundra företrädare från livsmedelssektorn till en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0 saknades däremot företrädare för de blå näringarna.

Ingela Skärström, ordförande för Svenskt Vattenbruk och Sjömat, som företräder odlare av musslor, alger, ostron och sjöpung i Sverige, blev förvånad och hoppas att det är ett misstag att de blå näringarna glömdes bort.

− Sverige har ett vattenbruk som är under positiv utveckling och det är ur klimat- och miljösynpunkt en viktig näring. Den spelar också en avgörande roll för landsbygden och kustsamhällena där den skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och en levande bygd året runt. Då ska den självklart också ingå som en viktig del i svensk livsmedelsstrategi, säger hon.

Landsbygdsministern skriver i tidningen Land Lantbruk att Livsmedelsstrategin 2.0 ska göra ett tydligt avtryck i hela livsmedelskedjan, från råvaruproduktion via förädling och transport till butiksledet.

− Livsmedelsförsörjningen är en av de avgörande faktorerna för att lyckas med den gröna omställningen. Fisk, musslor, ostron och sjöpung utgör de mest resurseffektiva proteiner vi har och även proteinet i tång kan vara viktigt, säger Ingela Skärström.

Svenskt Vattenbruk och Sjömat är ett till Företagarna knutet branschförbund och Mathias Mellgren Helge, ansvarig för branschförbundskansliet, hoppas på nya tongångar från regeringen. 

− I Sverige är det viktigt att alla branscher inkluderas när nya strategier tas fram. Att en hel bransch glöms bort och exkluderas är inte alls bra. Livsmedelsstrategin är ett bra initiativ och jag hoppas att landsbygdsministern bjuder in och inkluderar även de viktiga blå näringarna till dialog, säger han.

Fler nyheter från Företagarna