För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetsmiljöarbetet – lika viktigt under alla årets dagar

Publicerad 28 apr 2023
För de mindre företagens skull önskar Företagarna att regelverket som omgärdar arbetsmiljön förenklas och förtydligas, utan att göra avkall på en säker och bra arbetsmiljö.
Ibland är risker i arbetsmiljön enkla att identifiera och förebygga. Ibland är det mindre självklart vad som krävs på en arbetsplats. Foto: Shutterstock.com.

Den 28 april är Världsdagen för arbetsmiljö. En dag att uppmärksamma de utmaningar som finns för att uppnå och upprätthålla en god arbetsmiljö i alla dess mångfacetterade betydelser.  

− Ingen anställd eller företagare heller för den delen ska behöva dö eller skada sig på jobbet på grund av slarvigt arbetsmiljöarbete. Det krävs att arbetsgivaren är lyhörd och intresserad av frågorna för att arbetsmiljöarbetet ska lyckas, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsmiljö och arbetsrätt. Lise-Lotte.png

Samtidigt anser Företagarna att det är viktigt att allas ansvar på en arbetsplats är tydligt. Så är inte alltid fallet i dag.

− Arbetstagarnas egna ansvar för att arbeta säkert behöver förtydligas, säger Lise-Lotte Argulander.

Podden Juristerna svarar 21: Vad gäller kring arbetsmiljö och distansarbete?

Arbetsmiljöperspektivet är brett

Det går att anlägga ett arbetsmiljöperspektiv på nästan allt arbete i ett företag, från farliga och tunga arbetsuppgifter över till stolar och belysning, vidare till arbetsbelastning och psykosocial arbetsmiljö.

− Antalet föreskrifter och paragrafer på arbetsmiljöområdet kan få vem som helst att blekna inför det ansvar man har som arbetsgivare, men även om vi på Företagarna har synpunkter på delar av regelverket så tjänar samhället på att alla tar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på allvar, säger Lise-Lotte Argulander.

Företagarnas Arbetsgivarhandbok:  guide till dig med anställda.

Bra fästa rutiner på pränt

För vissa arbeten kan det krävas särskild skyddsutrustning eller att arbetet utförs på ett speciellt sätt. Det framgår ofta i arbetsmiljöföreskrifter eller av att arbetsgivaren vid en riskbedömning funnit att risken är så stor att det behövs särskilda instruktioner eller skyddsutrustning. Även om det inte finns uttryckliga bestämmelser kan det vara klokt att ha ett systematiskt förhållningssätt.

− Det är alltid bra att ha skriftliga rutiner och policys för att du som arbetsgivare ska kunna visa vad som gäller på arbetsplatsen. Handhavande av vissa maskiner, arbete på hög höjd och andra riskfyllda arbetsmoment är exempel på sådant som du måste ha skriftliga rutiner för enligt arbetsmiljölagen, säger Lise-Lotte Argulander.

Mycket att hålla koll på

Småföretagare är i någon mening allkonstnärer. Även den som jobbar inom det mest nischade verksamhetsområdet måste kunna hantera allt från marknadsföring till hr-arbete. På många företag är riskerna förknippade med arbetet och inte främst relaterade till maskiner och andra delar av den fysiska arbetsmiljön. De handlar i stället om sådant som de anställdas arbetsbelastning, mer eller mindre flytande gränser mellan arbete och fritid och samspelet mellan alla på arbetsplatsen.  

− Den som är arbetsgivare och chef behöver ibland ha instruerande samtal, ibland ge beröm och alltid behandla arbetstagarna lika och ha bra rutiner på plats som de kan förhålla sig till. Det är inte alltid enkelt att leva upp till de kraven och förväntningarna, säger Lise-Lotte Argulander.  

Råd och stöttning, inte bara inspektion

För de mindre företagens skull önskar Företagarna att regelverket förenklas och förtydligas, utan att göra avkall på en säker och bra arbetsmiljö. Många krav är i dag allt för långtgående för ett mindre företag att leva upp till.  Det finns även behov av råd och stöttning till mindre företag. 

Bakläxa Arbetsmiljöverket

−För att stötta de mindre företagen som har svårt att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete borde det finnas oberoende rådgivare hos Arbetsmiljöverket som kan ge råd och stöd till de mindre företagen. Ett sådant stöd skulle kunna hjälpa de mindre företagen som inte har tillräckligt med kunskap att utföra ett godkänt systematiskt arbetsmiljöarbete. Enbart inspektioner hjälper inte dessa företag. Den oberoende rådgivningen kan vara helt skilt från inspektionsdelen av arbetsmiljön som Arbetsmiljöverket utför, säger Lise-Lotte Argulander.

Världsdagen för arbetsmiljö

Världsdagen för arbetsmiljö infaller den 28 april varje år sedan 2003 (World Day for Safety and Health at Work). Dagen är instiftad av FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, Internationella arbetsorganisationen (ILO). ILO verkar för att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter, och fullföljer sitt grunduppdrag att social rättvisa är avgörande för universell och varaktig fred. 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna