För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ja till större personligt ansvar för pensionen

Publicerad 6 sep 2022
Företagarna välkomnar förslag om att omfördela pensionsavsättningar från den ordinarie inkomstpensionen till premiepensionsavsättningen.
Foto: Shutterstock.com

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har båda aviserat at de vill höja premiepensionsavsättningen från 2,5 till 5 procent genom att omfördela pensionsavsättningar från den ordinarie inkomstpensionen. Enligt Sverigedemokraterna kan det på sikt ge 7 000 kronor mer i månaden i pension.

Företagarna har sedan tidigare föreslagit en sådan omfördelning, och välkomnar initiativet med hopp om att fler partier ansluter.

− Medan inkomstpensionen haft en avkastning om cirka tre procent per år har fondtorget i genomsnitt haft en avkastning på 7,5 procent. Det är därför bara bra om en större del av pensionen kan placeras aktivt. Dessutom stärker det medborgarens egenmakt över sin pension, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Större personligt ansvar

Premiepensionen har haft en mycket god avkastning. Men historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

− Socialdemokraterna har aldrig varit positiva till att ge medborgare möjlighet att placera en del av pensionen själv. I stället har Socialdemokraterna velat begränsa och stoppa premiepensionen. Det nya regelverket med ett begränsat fondtorg är ett av dessa försök. Flera andra partier anser att den som visar eget intresse för sin pension bör ges möjlighet att också ta ansvar för den samma, säger Erik Ageberg.

Bra och dåliga sätt att höja pensionerna

Alla partier säger sig vilja höja pensionerna. Det går att göra på bättre och sämre sätt.

− Socialdemokraterna har meddelat att de vill höja arbetsgivaravgifterna med 20 miljarder kronor. Det skulle slå hårt mot sysselsättningen och skulle inte långsiktigt höja pensionerna, säger Erik Ageberg.

Många företagare har en god ekonomisk situation inför sin pension. Samtidigt finns en stor grupp företagare som har betydligt sämre läge inför en framtida pension. Denna grupp har ofta en mycket låg allmän pension och saknar som regel också tjänstepension. Soloföretagare är överrepresenterade i denna grupp med både låg allmän pension och avsaknad av tjänstepension. Liksom bland befolkningen i övrigt är kunskap om pensionssystemet och vilka möjligheter till pensionssparande som finns låg bland de mest lägst inkomster.

− Medborgarnas egenmakt bör stärkas, och ansvaret för den egna tryggheten med den. Detta är något som företagare väl känner till. Företagare, som är välfärdens finansiärer, jobbar redan längre dagar, fler dagar i veckan och längre upp i åldrarna än anställda. De tar verkligt ansvar – inte bara för sin egen försörjning och pension utan för alla de nästan två miljoner som jobbar i företag med färre än 50 anställda, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna