podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling

Publicerad 10 okt 2022
Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina inför EU nu sanktioner som påverkar den offentliga affären.
Övergiven rysk stridsvagn i Ukraina. Foto: Drop of Light/Shutterstock.com.

EU har undan för undan skärpt sanktionerna mot Ryssland sedan kriget mot Ukraina bröt ut i februari. Ett nytt paket innebär att det från och med den 11 oktober 2022 är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med ryska företag, inkluderat kontrakt som inbegriper ryska underleverantörer. Sanktionerna ska tillämpas i alla EU-medlemsstater och gäller för upphandlingar över EU:s tröskelvärden, oavsett regleringen i de svenska upphandlingslagarna. 

− Om du tror att ditt företag kan ha underleverantörer som träffas av sanktionerna är mitt råd att genast kartlägga leverantörsledet. Det är bättre att förekomma än förekommas, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling.

Förbjudna offentliga- och koncessionskontrakt

Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Förbjudet gäller även underleverantörer och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under förutsättning att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

Genomlys ingångna kontrakt

Som leverantör är det viktigt att tänka på:

  • Kartlägg vilka underleverantörer ni anlitat, förutsatt att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde
  • Gör en konsekvensanalys av hur din verksamhet påverkas ifall ett upphandlat kontrakt avbryts i förtid
  • Planera för alternativ ifall underleverantörer behöver bytas ut

Fakta om sanktionerna

Läs mer om hur EU:s sanktioner påverkar offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten: Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer.

Europeiska unionens officiella tidning: Lagstiftning.

Fler nyheter från Företagarna