podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kärva tider kräver smart upphandling

Publicerad 26 okt 2022
Ju lättare det blir att kunna förutse kommande avtalsperiods fluktuationer, desto bättre kommer anbuden att bli.

Många företag som är leverantörer till det offentliga känner av den skakiga ekonomin och de oroliga tiderna i omvärlden. För en del av dem har pendeln svängt, från att se affärsmöjligheter i offentlig upphandling till att ställa sig frågan hur de kan ta sig ur ett upphandlat kontrakt. Det skriver Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Magnus Johansson om i branschtidningen Inköpsrådet.

När avtalens svängmån för indexregleringar och prisjusteringar inte räcker till gäller det för både leverantör och upphandlade organisation att vara tillmötesgående. Leverantörerna måste vara lyhörda för upphandlarnas oro för att ändringar i villkoren kan komma att ses som en otillåten direktupphandling. De offentliga organisationerna behöver sätta sig in i leverantörernas problem i stället för att skramla med viten eller andra avtalade sanktioner.

Rimliga förutsättningar 

För kontrakt som ska upphandlas gäller det att anpassa villkoren så att företagen vågar lämna anbud.

− Leverantörer kommer nu mer än tidigare att lusläsa avtalsvillkor, inte minst ur ett riskfördelningsperspektiv. Här gäller det att ge leverantörerna rimliga förutsättningar och öka incitamenten att kunna fullgöra leveranser enligt avtal. Annars riskerar de offentliga affärerna att bli väsentligt dyrare, säger Magnus Johansson.

Läs artikeln i Inköpsrådet.

Fler nyheter från Företagarna