För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Yrkessvenska nyckeln till första jobbet

Publicerad 16 nov 2022
Satsningar på yrkesanpassade språkkunskaper kan göra det lättare för personer födda undanför Europa att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

För den som inte är född i Sverige är goda kunskaper i svenska A och O för att komma in på arbetsmarknaden. En ny forskningsstudie från SNS gör ett lyckat försök att ringa in precis hur viktigt det är. Genom att låta arbetsgivare – bland annat medlemmar i Företagarna – bedöma fiktiva skriftliga jobbansökningar och filmer med simulerade anställningsintervjuer, har forskarna kunnat undersöka vilka svenskkunskaper som krävs för att få ett jobb, samt hur väl de utlandsfödda lever upp till kraven. Konkret har det gått till så att arbetsgivare i enkäter fått bedöma olika nivåer av skriven och talad svenska.

− Alla vet att svenska är viktigt, men det intressanta med den här studien är att den vänder på perspektivet och frågar arbetsgivarna vilken nivå på svenska som faktiskt krävs för att jobba, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknadsfrågor.

Mycket bättre jobbchanserCatharina_B_G.jpg

Studien visar ett tydligt positivt samband mellan bättre svenskkunskaper och sannolikheten att gå vidare i en rekryteringsprocess. Om den skriftliga språkförmågan går från den lägsta till den högsta nivån i studien ökar sannolikheten att gå vidare till nästa steg i rekryteringen med cirka 50 procent. När den muntliga språkförmågan går från den lägsta till den högsta nivån ökar motsvarande sannolikhet med 150 procent.

− Språket är en helt avgörande nyckel för att få bort låsningarna som medför att många födda utanför Europa löper stor risk att fasta i långtidsarbetslöshet, säger Catharina Bildt Grape.

Glöm enkla jobb

En annan viktig slutsats i studien är att det betydelsen av att kunna tala och skriva god svenska genomsyrar hela arbetsmarknaden. Fyra av fem rekryterare (arbetsgivare eller representanter för arbetsgivare) i den anger de högre svarsalternativen på frågan ”Hur viktiga är goda kunskaper i det svenska språket på din arbetsplats?” och svaren återfinns inom såväl det som kallas hög- som lågkvalificerade yrken. Krav på att rapportera, dokumentera och kvalitetssäkra finns inom alla branscher.

− Det spelar ingen roll om det är livsmedel, förskola, logistik, vård, ingenjörer, ekonomer, alla har sin anledning att trycka på att det svenska språket är viktigt på jobbet, säger Catharina Bildt Grape.

SFI leder inte till jobb

På det seminarium som SNS höll för att presentera studien var Catharina Bildt Grape inbjuden för att ge sina kommentarer.

− Det är viktigt att satsa mer på riktad yrkessvenska, det är yrkesinriktade språkkunskaper du måste lära dig först för att få jobb. Studien visar att den svenska som man lär sig på Svenska för invandrare (SFI) inte leder till jobb och då måste vi göra något annat, sade hon under seminariet.

SFI upphandlas av kommunerna och kvaliteten varierar över landet och mellan utförare. Däremot är det välkänt att det finns problem med både genomströmning och kvalitet i SFI-utbildningen. Om fler i stället kunde gå kurser inriktade på den svenska de behöver för att få in en fot på arbetsmarknaden vore mycket vunnet.

Om studien

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda? är en forskningsrapport av Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Språknivån i jobbansökningarna och filmsekvenserna har tagits fram av rapportförfattarna i samarbete med Maria Rydell, biträdande lektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt ”Lärdomar om integration” som pågick 2017–2021. Projektets övergripande syfte har varit att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar i dag och hur den skulle kunna förbättras, med fokus på arbetsmarknaden och utbildningssystemet.

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

Fler nyheter från Företagarna