För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ukrainare på flykt måste få jobb

Publicerad 10 mar 2022
Öppna upp svensk arbetsmarknad för de ukrainska kvinnor som kommer till Sverige, skriver Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknad.

Ingen lämnas oberörd av rapporteringen och bilderna på familjer som splittras när barn, kvinnor och äldre flyr krigets Ukraina. Hur många som kommer till Sverige är för tidigt att sia om, men med uppgifter om att över 1,5 miljoner människor är på flykt är det sannolikt att många kommer söka skydd i Sverige.

EU har, för första gången i historien, aktiverat massflyktsdirektivet. Ett direktiv som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Uppehållstillståndet ges utan individuell prövning till den som kan visa att den är ukrainsk medborgare eller är varaktigt bosatt i Ukraina. Att Europa står upp för Ukraina och gemensamt kommer hjälpa dem som flyr är både viktigt och riktigt.

Möjligt få arbetstillstånd snabbare

Sverige har upplevt och hanterat stora flyktingströmmar tidigare, det borde därför finnas både kunskap och erfarenhet hos våra myndigheter att hantera liknande situationer. Några saker skiljer sig dock från tidigare kriser. De som flyr nu är barn, kvinnor och äldre samt att Migrationsverket inte behöver göra en individuell prövning med anledning av massflyktsdirektivet. Det borde betyda att de flesta får sina temporära uppehålls- och arbetstillstånd snabbare.

Det är viktigt att de kvinnor, barn och äldre som flyr till Sverige snabbt ges möjlighet att komma in på samhällets olika arenor. Tyvärr har vi över tid misslyckats med integrationen och det tar alldeles för lång tid för utrikesfödda kvinnor att komma i arbete i Sverige. ESO-rapporten ”Försörjning med fördröjning” visar ett det tar betydligt längre tid för utrikesfödda kvinnor att komma i arbete jämfört med utrikesfödda män. Vi behöver därför rusta redan nu för att säkerställa att de kvinnor som kommer från Ukraina får en värdig tillvaro och en möjlighet att snabbt komma i arbete. Oavsett hur länge de kommer att vara i Sverige behöver de en meningsfull sysselsättning och deras arbetskraft behövs.  

Öppna upp arbetsmarknaden

Samtidigt har arbetsmarknadspolitiken betydande utmaningar, inte minst vad gäller att förstå företagens och näringslivets behov av arbetskraft och möta detta med relevanta och effektiva insatser som leder till jobb. Arbetsförmedlingen dras med strukturella och djupgående problem. Inte minst med att få in utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.

För ett par veckor sedan hävdade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i Aktuellt att; ”vi satsar på insatser som fungerar”. Inslaget handlade om att Arbetsförmedlingen lagt ner satsningen ”Jämställd etablering”, ett av få framgångsrika projekt som resulterat i att 30 procent fler utrikesfödda kvinnor kommit i arbete. Att lägga ner en lyckad satsning med hänvisning till resursbrist är bara det senaste exemplet på myndighetens dysfunktionalitet och är raka motsatsen till Nordmarks påstående.

Det är lätt att känna förtvivlan och hopplöshet inför det öde som drabbar Ukrainas befolkning. Många ställer sig frågan hur kan jag hjälpa till, hur kan jag bidra? Sverige kraftsamlar på många sätt för att hjälpa och stödja Ukraina. Jag tror att vi tillsammans kan göra skillnad, inte minst genom att öppna upp svensk arbetsmarknad för de ukrainska kvinnor som kommer till Sverige.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna