podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

EU:s kronjuvel kommer att gnistra i Stockholm

Publicerad 3 mar 2022
Om mindre än ett år tar Sverige över EU:s ordförandeklubba. Theresa Ryberg, Företagarnas expert på handel- och exportfrämjande, skriver om vad det betyder för dig som är företagare.

Det sägs att alla goda ting är tre. Den principen vägleder arbetet i EU:s ministerråd som samlar medlemsländernas regeringar. Ordförandeskapet roterar så att varje land leder EU-rådet under ett halvår i en trio. Vid årsskiftet 2022 rivstartade det franska EU-ordförandeskapet med president Emmanuel Macron. I januari 2023 är det Sveriges tur att ta över stafettpinnen. Vår trio består förutom Frankrike och Sverige även av Tjeckien.

2,018 biljoner

Nyårsdagen 2023 kan kännas avlägsen, men lita på att förberedelserna redan startat. Det är ett måste eftersom Stockholm kommer att vara centrum för en mängd möten, events och politiska besök. Dessutom sammanfaller ordförandeskapet med trettioårsfirandet av den inte marknaden. Det är EU:s kronjuvel och den kommer att gnistra extra mycket mot vår blågula bakgrund.

Vad betyder då allt detta för dig som driver företag? kanske du undrar. En hel del faktiskt. EU har lanserat en enorm återhämtningsplan för att skaka av sig de ekonomiska problem som pandemin orsakat. Det rör sig om svindlande 2,018 biljoner euro som ska gå till investeringar i grön och digital omställning, nya satsningar för att främja handeln på den inre marknaden och stärka företagens konkurrenskraft. Mycket av pengarna lånas upp.

Se småföretagen

Den svenska regeringens hjärtefråga är att de här enorma investeringarna landar rätt. Det handlar om att prioritera så att EU-medlen används effektivt, med konkurrenskraft i fokus och i investeringar som är både offentliga och privata. Om man ska utrycka sig diplomatiskt är det inte alla som tror att Frankrike ser likadant på den saken.

Vi på Företagarna krokar arm med våra europeiska systerorganisationer i samarbetsorganisationen SME United för att göra vad vi kan för att investeringarna verkligen ska fokusera på konkurrenskraft och komma små och växande företag till del, och inte bara fördelas mellan storbolag. Vi tror på grön omställning, sund ekonomi, lika villkor och konkurrensregler som främjar företagens tillväxt. Det är bara så som jättesatsningen kan fungera.

Men tillbaka till den inre marknaden som såg dagens ljus i och med Maastrichtfördraget 1992, efter murens fall då allt plötsligt verkade möjligt. Varje år skapas 70 000 jobb i Sverige tack vare den inre marknadens fria rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Det svenska ordförandeskapet kommer att ägna kraft åt att ytterligare stärka denna marknad, bland annat genom en samordnad, grön och digital industripolitik för att främja tillväxt, forskning och innovation.

Mycket fokus kommer att läggas på digitala tjänster och den digitala marknaden, för att e-handeln ska bli säkrare, med bättre varor för konsumenten och rättvisa villkor för e-handelsföretagen.

Öppenhet och handel

Det svenska ordförandeskapet kommer även att arbeta aktivt för en öppen handel med omvärlden, så att EU inte blir omkörd av andra handelspartners. Där förespråkar vi på Företagarna en smidig, öppen men regelbaserad gränsöverskridande handel: lika villkor, utan att utlösa protektionism. Eftersom den större andelen av den globala tillväxten kommer att ske utanför EU – särskilt i Asien – måste våra företag kunna hänga med och vara relevanta. Detta kommer inte att ske om vi låser in oss, utan snarare genom ett effektivt internationellt samarbete. Där kommer det svenska ordförandeskapet tillsammans med Tjeckien behöva utmana den franska ståndpunkten som vilar mer på självtillräcklighet.

Självklart är det många andra frågor som kommer att prägla det svenska ordförandeskapet. Allt går inte att planera, vilket inte minst krisen på grund av Rysslands invasion av Ukraina visar. Med Storbritannien ute ur EU är det också viktigt att Sverige bygger nya allianser inom EU med medlemsländer som delar den svenska synen på företagsamhet. 

Fler nyheter från Företagarna