podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya pengar finns att söka från Klimatklivet

Publicerad 9 maj 2022
Till och med den 18 maj är det möjligt att söka investeringsstöd från Klimatklivet.
Foto: Shutterstock.com.

Allt fler småföretagare arbetar aktivt med hållbarhet, men det är inte alltid enkelt att veta hur man ska göra. I rapporten Små företag med stora ambitioner från februari i år framgår det att nio av tio företagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta ett samhällsansvar och att bedriva hållbarhetsarbete.

I samma rapport svarar företagare att de ser störst möjlighet att minska sina utsläpp genom val av tjänstebil, insatser kopplat till avfall och återanvändning, inköp av godstransporter, energieffektivisering och val av el. Samtidigt vittnar många om svårigheter att bedriva ett strukturerat och långsiktigt hållbarhetsarbete. För små företag finns brist på resurser i form av tid, ekonomi och kunskap.

Investeringsstöd

Ett sätt för företag att ta hjälp för att minska sina utsläpp är att ansöka om medel från det statliga investeringsstödet Klimatklivet som handhas av Naturvårdsverket. Stödet går till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

– Investeringar i förnybara bränslen, ny processteknik, ny värmepanna eller ett nytt ventilationssystem är exempel på bra åtgärder som Klimatklimat kan stötta. Åtgärderna kan också genomföras i kombination för att ytterligare förstärka klimatnyttan. Stödet kan sökas av såväl industrier i olika branscher som fastighetsägare, installatörer och leverantörer, säger Audrée Paquette som är handläggare på Klimatklivet.

Öppet för ansökningar

Klimatklivet är öppet för ansökningar just nu, under perioden från 3 till 18 maj. Ytterligare en ansökningsperiod infaller 23 augusti–8 september. 

Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd. Årets totala anslag är 2,8 miljarder kronor. 

Vilka kan söka?

Företag, kommuner, regioner och organisationer kan söka medel för att genomföra investeringen. Stödet kan exempelvis gå till: 

  • Små och medelstora industriföretag i alla branscher
  • Leverantörer av energitjänster/produkter
  • Fastighetsägare
  • Installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare

Hur ansöker jag?

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. Ansökan stänger 18 maj klockan 16.30.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna