För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kraftiga kostnadsökningar för småföretagen

Publicerad 3 maj 2022
Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft en negativ inverkan på verksamheten. Det visar Kostnadsrapporten av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Foto: Shutterstock.com

Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser, omfattar nu fler varugrupper och är högre än på flera decennier. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland påverkar också råvarupriserna.

En effekt av det högre kostnadsläget är att företagarnas tidigare bedömningar om den egna lönsamheten inte har infriats. Även inför de kommande tolv månaderna är förväntningarna påtagligt lägre jämfört med i fjol.

– Detta är såklart mycket oroande, Sverige behöver välmående och växande företag som anställer och bidrar till att hålla hela landet levande. Det är dessutom oroliga tider och vi behöver långsiktiga politiska reformer för att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

LÄS MER: Kostnadsrapporten – Hur påverkas småföretagen när allt blir dyrare?

Höjer priserna – om de kan

Närmare hälften av småföretagen räknar med att i stor eller i mycket stor utsträckning höja priserna på grund av ökade kostnader. De är vanligast i tillverkningsindustrin och byggsektorn, vilka är branscher som påverkats stort av kostnadsökningarna. Tre av tio företag uppger samtidigt att de i liten utsträckning kommer kompensera kostnadsökningarna genom att höja priserna.

– Även om många företag säkert skulle behöva höja priserna är det inte säkert att de kan det. Inte minst för att de sitter fast i långa avtal som begränsar den möjligheten. Då får man titta på andra vägar, till exempel att skära i kostnaderna. Den största posten är för de flesta löner till anställda och om uppsägningarna ökar kan det få långtgående konsekvenser för Sverige, säger Ewa Andersen, vd för  Sparbankernas Riksförbund.

Hisnande ökningar

Högre drivmedelskostnader har varit särskilt utmanande för transportföretagen där åtta av tio företag i undersökningen uppgav att det har haft en negativ påverkan. Elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, tre av tio företag, men även företag i handeln, transport och restaurang är överrepresenterade. Olika branscher påverkas olika hårt.

– Enligt våra beräkningar har exempelvis ett åkeri 56 procent högre drivmedelskostnad per månad nu än för ett år sedan. För ett bageri i elområde fyra är kostnaden hisnande 200 procent högre. De här pengarna behöver komma in på något sätt. En väg är att höja priserna, men vart smärtgränsen går för företagets kunder måste också in i kalkylen, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna