För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Många hot mot stigande småföretagskonjunktur

Publicerad 15 jun 2022
Småföretagsbarometern från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna visar ett stärkt konjunkturläge men flera orosmoln för Sveriges småföretag efter coronapandemin.

I dag presenterar Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna årets upplaga av Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen.

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

I årets barometer märks tydligt att ett uppdämt köp- och upplevelsebehov hos konsumenter gör att främst restaurang- och hotellbranschen ser positivt på framtiden. Samtidigt står det klart att politisk oförutsägbarhet, ett osäkert världsläge, leveransstörningar, högre inköpskostnader och inte minst utmaningar att rekrytera hotar den stigande småföretagskonjunkturen.

− Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget men även på att vi nu går in i en valrörelse där det än så länge saknas tydliga besked till landets företagare, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna.

Politisk oförutsägbarhet

Att politiken påverkar småföretagen alltmer visas tydligt i årets undersökning där politisk oförutsägbarhet har fördubblats som tillväxthinder bland företagare, från 6 procent av företagen i fjol till 12 procent i år.

Trots hindren förväntar Sveriges småföretagare att konjunkturen förbättras det närmaste året. De mest optimistiska är företagen tror att orderingången och omsättningen ska öka. Även anställningsplanerna är ljusare efter en svag utveckling de senaste tre åren. Tjänstesektorn följd av tillverkningsindustrin förväntar sig den starkaste uppgången. Samtidigt ser nästan tre av fyra företag goda möjligheter att växa.

Allt fler företag höjer priserna

När kostnader ökar, inte minst på drivmedel, material och energi behöver företagen kompensera sig för att fortsatt vara lönsamma. Ett sätt är att höja sina priser mot kunderna. Sju av tio företag svarar att de kommer att höja priserna och inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio som har för avsikt att göra det. Därmed inte sagt att det alltid går.  

− Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Allt svårare att hitta rätt medarbetare

I år uppger hela 35 procent av företagen att kompetensbrist är det största hindret för att de ska kunna växa. Det är den högsta nivån i Småföretagsbarometerns historia som går tillbaka till 1985. Främst är det bland byggföretagen som bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett stort problem.

− Trots att arbetslösheten ligger på runt åtta procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver. Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in. Vi behöver ett brett samarbete över hela samhället för att få en lösning på kompetensbristen, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna